Gå til sidens indhold

Til samarbejdspartnere om Basisteam

Basisteam i Aarhus Kommune samarbejder blandt andet med daginstitutioner, skoler og familierådgivere.

Basisteam er et tværfagligt udredningstilbud til børn med vedvarende psykiske vanskeligheder og/eller mistrivsel.

 

Tilbuddet omfatter afdækning af eventuelle børnepsykiatriske problemstillinger, som ADHD eller autisme, eventuel viderehenvisning til børnepsykiater, og, i alle tilfælde, pædagogisk vejledning med udgangspunkt i det enkelte barn.

 

Henvisning til Basisteam går igennem den lokale PPR-psykolog eller Børn og Unge-læge.

 

Forud for henvisning

Basisteam inddrages først, når de lokale muligheder er udtømte. Det vil sige, at barnets problematik i første omgang drøftes med den psykolog og eventuelt Børn og Unge-læge, der er tilknyttet distriktet.

 

En god beskrivelse fra institutionen er et vigtigt og nyttigt redskab - både ved drøftelsen af barnet og ved en eventuel henvisning.
 

Hvis en henvisning bliver aktuel

Det er vigtigt at også forældrene er klar over, at Basisteam ikke i alle tilfælde har mulighed for at gå ind i en udredning. Henviser forventes som regel at drøfte sagen med det aktuelle Basisteam forud for henvisning.

 

Familierådgivere i socialforvaltningen kan henvise selvstændigt, men vi vil opfordre til, at det sker i samarbejde med enten PPR eller Børn og Unge-læge.

 

Når Basisteam går ind

Basisteam arbejder med en systematisk kortlægning af barnets vanskeligheder. Det sker ikke mindst ved hjælp af informationer fra dem, der kender barnet fra dagligdagen, dvs. ud over forældrene oftest kontaktpædagoger, klasselærere og lignende, suppleret med egne observationer og undersøgelser.

 

Informationer indhentes på et indledende netværksmøde, ved interview og ved hjælp af spørgeskemaer, som SDQ ("Strengths & Difficulties Questionnaire") og DAWBA ("Development And Well-Being Assessment"). Basisteam har mulighed for at konferere barnets vanskeligheder med en konsulent fra BUC.

 

Udredningsfasen afsluttes med et tilbagemeldingsmøde, hvor Basisteam fremlægger fund og konklusioner. Forældrene orienteres som regel forud for mødet. Det forventes, at institutionens PPR psykolog deltager, da vedkommende ofte vil være nøgleperson i den videre opfølgning.

 

Til slut udarbejder Basisteam et resumé af udredningen som, efter aftale med forældrene, udleveres til relevante parter.

 

Opfølgning

Basisteams pædagogiske specialkonsulent (småbørn) eller AKT-lærer (skolebørn) vil efter endt udredning træffe aftale om den efterfølgende pædagogiske vejledning til institutionen. Ved behov  tilbydes også vejledning til hjemmet.

Kontakt

Sundhed og Trivsel

Børn og Unge

Grøndalsvej 2

8260 Viby J

Telefon: 23 37 91 49

E-mail: 

EAN-nummer: 5790000419029

 
 
 

Opdateret: 10.4.2015

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Sundhed og Trivsel

Telefon: 23 37 91 49

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden





CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code