Gå til sidens indhold

Beskæftigelsesforvaltningen

Beskæftigelsesforvaltningens opgave er at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at komme på arbejdsmarkedet eller at komme i uddannelse.

Beskæftigelsesforvaltningen består af fire driftsområder:

  • Jobcenter Aarhus Dagpenge & Kontanthjælp
  • Jobcenter Aarhus Unge & Uddannelse
  • Jobcenter Aarhus Sundhed & Ydelse
  • Jobcenter Aarhus Integration & Fleksjob
  • Tværgående stab.

De ansatte i Jobcenteret vil oftest være de første som ledige eller virksomheder kommer i kontakt med, når de henvender sig til kommunen om job eller uddannelse.

 

En borger, der melder sig ledig eller er blevet sygemeldt, og en virksomhed, der fx ønsker at rekruttere nye medarbejdere, få en praktikant i virksomheden eller som har brug for støtte i forbindelse med syge medarbejdere kan få hjælp i Jobcenteret.

 

De ansatte i Jobcenter Aarhus Sundhed & Ydelse varetager administration, udbetaling og opfølgning på de økonomiske ydelser til borgere og virksomheder. Det drejer sig fx om udbetaling af sygedagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, fleksrefusion og fleksydelse.

 

De ansatte i BEF-Stab har som primær opgave at understøtte beskæftigelseschefen, chefgruppen og driften og at bidrage til, at beslutninger, der træffes af ledelsen udmøntes i organisationen. Staben er også sekretariat for Beskæftigelsesudvalget.

 

Årligt henvender omkring 80.000 borgere sig til Beskæftigelsesforvaltningen og får hjælp til forsørgelse i form af kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge og barselsdagpenge, fleksjob, førtidspension, m.m. Alle disse borgere får vejledning i forhold til forsørgelse og deraf afledte problemer.

 

Hvis der er tale om unge op til 19 år, inddrages Ungdommens Uddannelsesvejledning, da alle unge motiveres til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Det er også Beskæftigelsesforvaltningens opgave at sikre, at personer der har begrænsninger i arbejdsevnen får mulighed for at genopbygge denne eller udnytte deres resterende arbejdsevne i job på særlige vilkår.

 

I Aarhus Kommune skal du henvende dig til Jobcenter Aarhus, hvis du har brug for hjælp og vejledning.

 
 

Opdateret: 20.2.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code