Gå til sidens indhold
25.09.2013

Forslag til lokalplan nr. 964. Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg, Aarhus Midtby

Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2009. Området må anvendes til offentlige formål i form af skole, børne- og ungdomsinstitutioner, kultur- og fritidstilbud og lignende.

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde.

 

Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2009.

 

Forslaget betyder:

Området må anvendes til offentlige formål i form af skole, børne- og ungdomsinstitutioner, kultur- og fritidstilbud og lignende.

 

Forslaget kan ses på:

Borgerservice på Rådhuset, Risskov og Viby Bibliotek, Hovedbiblioteket, Mølleparken, Aarhus samt Bygningsinspektoratet, Kalkværksvej 10, Aarhus fra onsdag den 25. september 2013 til onsdag den 20. november 2013. Derefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

 

Du kan fra onsdag den 25. september 2013 se lokalplanen her (åbner i nyt vindue)

 

I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer i gældende planer og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2.

 

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, E-mail: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

 

Deres mulighed:

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du sende dine bemærkninger til Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C, E-mail: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk, senest den 20. november 2013.

 

 

 

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 10.10.2013

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 25 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code