Gå til sidens indhold
17.02.2016

Forslag til Lokalplan nr. 1016 - Nye - Første etape af ny by ved Elev

Lokalplanen er i offentlig høring fra den 17. februar til den 13. april 2016

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde.

 

Forslaget betyder

Størstedelen af området må anvendes til boligbebyggelse med mulighed for opførelse af bebyggelse med varierende etagehøjder og udseende. Derudover gives der mulighed for etablering af offentlige formål, fritidsformål og kulturelle formål samt mulighed for at etablere butikker og liberale erhverv i området.

 

Forslaget kan ses på nettet

På Borgerservice, Hovedbiblioteket - Dokk1, Byggeri på Grøndalsvej 1 i Viby

 

fra onsdag den 17. februar 2016

 

Du kan også se lokalplanen her (PDF-fil 46 MB - nyt vindue)

 

 

Åbent hus om Lokalplan 1016

Aarhus Kommune inviterer til Åbent Hus om lokalplanen for Nyes første etape:

 

Lørdag den 12. marts 2016 i Elev Sognehus

 

Åben Hus arrangementet giver dig en mulighed for at stille spørgsmål til planlægningen for Nyes første etape. Udvikleren Tækker Group vil være repræsenteret på dagen, med op til flere stande om realisering af planerne.

 

Har du tid og lyst, er du velkommen. Da der er begrænset plads i Sognehuset, sker adgang i intervaller med 1 time. Du kan derfor tilmelde dig Åbent Hus arrangementet enten kl. 11, kl. 12 eller kl. 13. Tilmelding kan ske til Aarhus Kommunes Planafdeling på mail: plan@mtm.aarhus.dk senest den 10. marts 2016.

 

Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme perioden som lokalplanforslaget.

 

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du sende dine bemærkninger til Center for Byudvikling og Mobilitet, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C, eller på e-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk, senest den 13. april 2016. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. Skriv venligst afsendernavn og –adresse på brev eller mail.

 

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.
 

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde.

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 25.2.2016

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code