Gå til sidens indhold
10.01.2017

Etablering af handicapvenligt primitivtoilet i Østerby Skov på adressen Tingskov Allé 19, 8310, Tranbjerg

Aarhus Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af et handicapvenligt primitivt toilet på matr. 4fm, Østerby By, Tranbjerg.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 35 i planloven. 


Se hele afgørelsen her (pdf, 117 KB, åbner nyt vindue).

 

 

Klagevejledning

Alle der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dato hvor landzonetilladelsen er offentliggjort.

Eventuel klage skal sendes via Klageportalen til Aarhus Kommune. Du logger på Klageportalen via nmkn.dkborger.dk ellervirk.dk, typisk ved hjælp af NemID. 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Byggeri, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J eller pr. e-mail til byggesag@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Læs mere om gebyrordningen og klagemulighed på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside nmkn.dk/klage.


Hvis der klages må landzonetilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet.

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 23.3.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code