Gå til sidens indhold
12.01.2018

Lovliggørelse af overdækket terrasse, garage, tørreplads, brændeskur og carport på Ingerslevvej 24, 8361 Hasselager

Aarhus Kommune har meddelt landzonetilladelse til overdækket terrasse på 34 m², garage på 91 m², tørreplads på 15 m², brændeskur på 24 m² og carport på 23 m² på matr. 4f Ingerslev By, Tiset

Tilladelsen meddeles i henhold til § 35 i planloven

 

Se hele afgørelsen her (åbner nyt vindue)

 

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dato, hvor landzonetilladelsen er offentliggjort.

 

Eventuel klage skal sendes via Klageportalen. Du logger på Klageportalen via nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NemID.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Ønsker du at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Byggeri, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J eller pr. e-mail til byggesag@mtm.aarhus.dk Vi videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

 

Læs mere om gebyrordningen og klagemulighed på Planklagenævnets hjemmeside nmkn.dk/klage.

 

Hvis du klager, må landzonetilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort i Planklagenævnet.

 

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 12.1.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code