Gå til sidens indhold
13.02.2018

Landzonetilladelse til opførelse af en garage på 75m2 med et tilhørende overdækket areal på 6,5m2 på adressen Lyngbygårdsvej 40B, 8220, Brabrand

Aarhus Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en garage på 75m2 med et tilhørende overdækket areal på 6,5m2 på matr. Lyngby By, Lyngby.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 35 i planloven.

 

Se hele afgørelsen her (åbner nyt vindue).

 

Klagevejledning
Alle, der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dato, hvor landzonetilladelsen er offentliggjort.

 

Eventuel klage skal sendes via Klageportalen. Du logger på Klageportalen via nmkn.dkborger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NemID.
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

 

Ønsker du at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Byggeri, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J eller pr. e-mail til byggesag@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

 

Læs mere om gebyrordningen og klagemulighed på Planklagenævnets hjemmeside nmkn.dk/klage.

 

Hvis du klager, må landzonetilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort i Planklagenævnet.

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 12.2.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code