Gå til sidens indhold
16.04.2018

Høring af reguleringsprojekt efter vandløbsloven - Rødegevej 20

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune fremlægger hermed høring af reguleringsprojekt vedrørende genopretning af afvandingskapacitet på matr. nr. 2fp, Hjelmager By, Skødstrup. Samtidig er det vurderet, at projektet ikke skal anmeldes til VVM screening.

Projektet har til formål at genoprette afvandingen af overfladevand fra Rødegvej 22, således at afledningen ikke bliver forringet i forhold til før vandhul på Rødegevej 20 matr.nr. 2fp, Hjelmager By, Skødstrup blev fyldt op.

 

Vandløbsgodkendelsen vil blive meddelt i henhold til vandløbslovens § 16 og § 17 (LBK nr. 127 af 26/01/2017) og § 5 og kap. 5 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

 

Projektet kan hentes her på hjemmesiden som PDF.

 

Vurderingen om, at projektet ikke skal anmeldes til VVM screening er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

 

Projektet sendes hermed i høring i medfør af § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering mv. Høringsfrist er den 14. maj 2018.

Ved bemærkninger, indsigelse eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: 17/028279.

 

For yderligere information kontakt:

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, tlf. 8940 2213
eller elektronisk til miljoeogenergi@aarhus.dk

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 16.4.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code