Gå til sidens indhold

Marcus Galthen Bech

Født:1795
Død:04.06.1863
Parti:

Købmand, fabrikant, skibsreder. - Født 1795 i Urlev sogn, Vejle amt, død 4. juni 1863 i Århus. Forældre: sognepræst Oluf Nielsen Bech og hustru Anna Mørch Galthen. - Gift jan. 1827 i Århus med Jacobine Caroline Galthen, født 30. dec. 1804 i Budolfi sogn, Ålborg amt, død 13. nov. 1863 i Århus, datter af købmand Mads Galthen og hustru Anna Magdalena Bierre.


Medlem af borgerrepræsentationen 4. jan. 1843-27. jan. 1848.


Bech fik sin handelsuddannelse i Ålborg og Oslo, tog 1821 borgerskab i Århus og åbnede samme år en forretning i »forrige Snelis gård«, den gamle købmandsgård fra 1593 i Borgporten, hvoraf en del senere blev genopført i Den gamle By. Foruden den almindelige blandede butikshandel organiserede B. bensamleri i stor stil - formalede ben anvendtes som gødning - og eksporterede til England. Desuden havde han oplag af papir fra Strandmøllens Papirfabrik og leverede til gengæld linnedklude til papirfabrikken. B.'s kludesamlere, »pjaltekræmmere«, rejste Jylland rundt og samlede også uldne klude, som fra 1827 på særlige maskiner opkradsedes til »kradsuld«, der sendtes til England. Som drivkraft anvendtes først en hestemølle i gården ved Borgporten, men senere lejede B. vandmøllerne i Marselisborg skov, og virksomheden udvikledes til et efter tidens forhold betydeligt omfang med filialer i flere jyske byer. B. beskæftigede et par hundrede mennesker og averterede bestandigt efter flere; men lønningerne synes at have været ringe; dog blev B. ikke selv en rig mand, tværtimod gik han to gange fallit, i 1837 og igen i 1847, sidste gang vist nok som følge af en krise i England. Han kom dog på fode igen og havde da også andre jern i ilden: Han ejede fjerdeparten af briggen »Thetis«, der hver sommer var på togt til Grønland for at fange sælhunde til trankogning, og han havde også andre skibe i fart, således »Prinsesse Caroline«, som han en tid satte ind på ruten Århus-København, ligesom han ved stranden »bag Grønland« havde en oplagsplads med en landingsbro, hvorfra han kunne afskibe sin kradsuld. B. deltog på forskellig måde i byens liv, var kaptajn i borgervæbningen og leder af det borgerlige artilleri, sad 1828 i komiteen til at påse handelens og brænderiernes tarv, og 1838 var han en af »fattigforstanderne«. Han indrettede et offentligt »russisk dampbad« og arbejdede ivrigt for bymarkens udskiftning; 1843-48 sad han i borgerrepræsentationen, og 1847 var han på valg til stænderforsamlingen uden dog at blive valgt. Han advarede mod at vælge »embedsmænd, som ikke er uafhængige af regeringen«, og håbede, at valget skulle vise, »at de bånd, som enevælden engang slyngede om borgersind og borgerfrihed, for stedse er sønderbrudte«. I 1857 valgtes han på et borgermøde til at deltage i den delegation, som på byens vegne skulle overrække kongen en adresse vedr. næringsloven. Han var endelig medlem af Århus Handelsforenings første bestyrelse.

 

Medlem af eller byens repræsentant i...

Komiteen til at anvise regninger 1843-47. Fattigkommissionen 1843-47. Kassetilsyn 1844-47. Bestyrelsen for borgervæbningsfondet 1845- 47. Brolægningskommissionen 1847.

 

Kilde

Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968.

 
 

Opdateret: 04.8.2011

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code