Gå til sidens indhold

August Bartholin Holm

Født:26.08.1821
Død:14.08.1912
Parti:

Farver, klædefabrikant. - Født 26. aug. 1821 i Haderslev, død 14. aug. 1912 i Århus. - Gift 10. okt. 1846 med Eline Marie Jahnsen, født 1. juni 1829 i Århus, død 3. maj 1875 i Århus, datter af farver, rådmand Anders Rasmus Jahnsen og hustru Ane Carlsen.


Medlem af borgerrepræsentationen, senere byrådet 14. jan. 1864-31. dec. 1881.


Holm, der var født i Haderslev, kom i 1846 til Århus fra Odense og nedsatte sig som farver; han købte farver Anders Rasmus Jahnsens gård med farveri i Fiskergade ved Frederiksbro; den 21. jan. 1850 tog han borgerskab som farver. I 1856 anlagde han i tilknytning til farveriet et dampspinderi og en klædefabrik, og i 1868 var virksomheden yderligere blevet udvidet. I 1874 solgte han foretagendet til sin søn, Johan Christian Holm, og det førtes videre under navnet Holm & Søns Farveri og Klædefabrik. Året efter, da virksomheden beskæftigede ca. 40 arbejdere, brændte både farveri og klædefabrik, og der skete skade for 100-150.000 kr. Virksomheden blev vel hurtigt genopbygget i større målestok, men økonomien var svækket i en sådan grad, at det blev skæbnesvangert, da konjunkturerne blev dårligere. I 1877 måtte fabrikken standse; den blev solgt på auktion og derefter ført videre under firmanavnet Holm & Voigt.

 

H. var dygtig og driftig og erhvervede sig en anset stilling i borgerskabet; han havde flere hverv i byens tjeneste. I 1846 kom han ind i brandvæsenet, 1849 var han løjtnant i dette og 1854-57 brandkorpsets chef; i 1857 kom han under et slukningsarbejde slemt til skade, idet han ramtes af en nedstyrtende skorsten; dermed fik hans gode arbejde i brandvæsenets tjeneste en brat afslutning.

 

I 1861 var H. en af direktørerne for Industriforeningen. I 1863 blev han valgt til viceformand i Riffelskytteforeningen, genvalgt i 1865. I 1869 og 1871 var han direktør i Klubben Polyhymnia, og i 1869 sad han i bestyrelsen for Læse- og Industriforeningen for Århus og Omegn.


I borgerrepræsentationen og byrådet virkede H. især i udvalget for fattigvæsenet, i vandværksudvalget og i indkvarteringskommissionen.

 

Medlem af eller byens repræsentant i...

Budgetkomiteen 1864-66. Svendeprøvekommissionen 1864. Indkvarteringskommissionen 1864-92. Komiteen til drøftelse, om der bør oprettes en sygeforening for arbejderklassen 1866. Komiteen til dannelse af sygeforening for arbejdere 1867. Komiteen for vandforsyningen 1867. Udvalget for bygninger og inventariesager 1869. Udvalget for fattigvæsenet 1869-81. Udvalget for vandværket  1873-81.

 

Kilde

Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968.

 
 

Opdateret: 27.8.2012

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code