Gå til sidens indhold
Byrådsmøde

Følg byrådsmødet 'live'

Her på siden kan du følge dagens møde i Aarhus Byråd 'live', i tekst og lyd. Via nedenstående link får du adgang til Aarhus Lokalradios transmission fra byrådssalen.

 

Tryk her for at lytte til byrådsmødet direkte

 

 

Tryk her, hvis du benytter Internet Explorer 11 eller arbejder i Aarhus Kommune

 

 

Når du har klikket på linket, kan det tage op til 20 sek. inden transmissionen starter.

 

Mødet begynder kl. 16.00 og er færdigt, når det sidste punkt på dagsordenen er behandlet, dog senest kl. 22.00. Byrådsmødets dagsorden ses nedenfor. Den vil løbende blive opdateret med byrådets beslutninger.

 

Lydoptagelser fra byrådsmødet bliver placeret her på siden, efterhånden som debatten af de enkelte sager er afsluttet.

 

 

Status: Byrådsmødet er slut. Det endelige referat med lydoptagelser fra byrådets forhandlinger vil ligge på hjemmesiden torsdag kl. 12.

 

Åben dagsorden

1. Gennemførelse af ekstern undersøgelse af personalesager mv. i Teknik og Miljø

Beslutning: Vedtaget. Behandlet sammen med sag 2.

 

2. Forslag fra NB: Ekstern undersøgelse af personaleforhold i MTM
Beslutning: Vedtaget. Behandlet sammen med sag 1.

 

3. Forslag fra V og R: Nyt fodboldstadion og multiarena
Beslutning: Sendt til Kulturudvalget. Behandlet sammen med sag 4.

 

4. Forslag fra K: Salg af Aarhus Idrætspark
Beslutning: Sendt til Kulturudvalget. Behandlet sammen med sag 3.

 

5. Forslag fra EL, R og SF: Boykot af varer fra israelske bosættelser
Beslutning: Vedtaget i overensstemmelse med udtalelse fra Borgmesterens Afdeling.

 

6. Personaleredegørelse 2016
Beslutning: Vedtaget.

 

7. Forslag fra B: Mobiliseringskampagne til fremme af valgdeltagelse
Beslutning: Ikke tiltrådt.

 

8. Forslag fra R: Bedre faglighed i de aarhusianske folkeskoler

Beslutning: Henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne.

 

9. Forslag fra SF: Ytringsfrihed ved udliciteringer
Beslutning: Sendt til Magistraten.

 

10. Forslag fra SF: Etablering af social investeringsfond

Beslutning: Sendt til Magistraten.

 

11. Forslag fra SF og K Whistleblowerordning i Aarhus 
Beslutning: Sendt til Økonomiudvalget.

 

12. Forslag fra V om forsøg med at taxaer må anvende busbaner
Beslutning: Sendt til Teknisk Udvalg.

 

13. Forslag fra R om forsøg med førerløse biler
Beslutning: Vedtaget.

 

14. Videreudvikling af Helhedsplan Viby Syd 
Beslutning: Udsat.

 

15. Anmodning fra Peter Hegner Bonfils om barselsorlov 
Beslutning: Vedtaget.

 

16. Udpegning til bestyrelsen for Aarhus Jazz Orchestra 
Beslutning: Vedtaget.

 

17. Opfølgning på arbejds- og uddannelsesklausuler 
Beslutning: Udsat.

 

18. Høringssvar, VVM for elektrificering Fredericia til Aarhus
Beslutning: Vedtaget.

 

19. Skolevejsanalyse 2016 
Beslutning: Sendt til Teknisk Udvalg.

 

20. Kommuneplantillæg og VVM, Moesgård Allé – Forslag 
Beslutning: Sendt til Teknisk Udvalg.

 

21. Lokalplan 1043, Bolig- og erhvervsområde ved Blomstervej i Tilst - Forslag
Beslutning: Sendt til Teknisk Udvalg.

 

22. Lokalplan 1048, Boliger mellem Randersvej og Kalmargade - Endelig 
Beslutning: Vedtaget.

 

23. Lokalplan 1049, Udvalgsvarebutik samt erhverv i Skejby – Endelig
Beslutning: Vedtaget.

 

24. Lokalplan 1050, Boliger ved Engskovvej i Skødstrup - Endelig 
Beslutning: Vedtaget.

 

25. Lokalplan 1072, Blandet byområde ved Saltholmsgade, Aarhus C - Forslag
Beslutning: Udsat.

 

26. Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag 
Beslutning: Vedtaget.

 

27. Lokalplan 1024 – Vestpassagen - Forslag

Beslutning: Tilbagesendt Teknisk Udvalg.

 

28. Lokalplan 1029, Boliger på Høiriisgårdsvej ”Tulipgrunden” - Endelig 
Beslutning: Vedtaget.

 

29. Evaluering af velfærdsteknologisk indsats
Beslutning: Vedtaget.

 

30. 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd
Beslutning: Udsat.

 

31. Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær
Beslutning: Udsat.

 

177. Budgetforslag fra EL om ingen mafia

Beslutning: Udsat (behandles som beslutningsforslag)

 

Du kan se budgetforslagene ved at klikke her.
Samlet beslutning for alle budgetforslag: Forslagene blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2018.

 

32. Budgetforslag fra DF om flere taxaholdepladser

33. Budgetforslag fra DF om sænkelse af byggesagsgebyrerne

34. Budgetforslag fra DF om gratis offentlig transport til pensionister

35. Budgetforslag fra DF om Beder-Bering vejen

36. Budgetforslag fra DF om offentlig transport i yderområder

37. Budgetforslag fra DF om flere gratis p-pladser

38. Budgetforslag fra EL om områder med permakultur og vild natur

39. Budgetforslag fra EL om bedre stiforbindelser

40. Budgetforslag fra EL om fremrykning af strategisk energiplanlægning

41. Budgetforslag fra EL om flere almene boliger

42. Budgetforslag fra EL om flere ungdomsboliger

43. Budgetforslag fra EL om flere legepladser og børnevenlige steder

44. Budgetforslag fra EL om fair husleje

45. Budgetforslag fra EL om finansiering af midtbytrafikplan

46. Budgetforslag fra EL om byggesagsgebyrer

47. Budgetforslag fra EL om flere busser

48. Budgetforslag fra EL om finansiering af letbane etape 2

49. Budgetforslag fra R om cyklister i Latinerkvarteret

50. Budgetforslag fra R om grønne oaser kun for børn

51. Budgetforslag fra R om flere cykelstier til grønne arealer

52. Budgetforslag fra R om brandsikring af rådhuset

53. Budgetforslag fra R om infrastruktur på Nørre Allé & Paradisgade

54. Budgetforslag fra R om Vejbump på Fuglesangs Allé

55. Budgetforslag fra R om flere studieboliger

56. Budgetforslag fra R om flere midler til havnebadet

57. Budgetforslag fra S om omdannelse af Bispehaven m.m.

58. Budgetforslag fra S om Aarhus Lufthavn A/S

59. Budgetforslag fra S om et grønnere Aarhus

60. Budgetforslag fra S om sikre vinterveje og stier

61. Budgetforslag fra S om styrket kollektiv trafik

62. Budgetforslag fra S om god cykelkultur i Aarhus Kommune

63. Budgetforslag fra S om 10.000 flere træer i Aarhus

64. Budgetforslag fra SF om flere A-busser

65. Budgetforslag fra SF om at genetablere Natur- og friluftsvejlederfunktion

66. Budgetforslag fra V om løbesti fra Tangkrogen til Marselisskoven

67. Budgetforslag fra V om drikkefontæner ved Brabrandstien & Skanseparken

68. Budgetforslag fra V om økonomisk plan for cykler

69. Budgetforslag fra DF om tilskud til Århus Symfoniorkester

70. Budgetforslag fra DF om fast tilskud til Flying Superkids

71. Budgetforslag fra EL om Børnenes og Beboernes Jord

72. Budgetforslag fra EL om sikring af Ungdomskulturhuset

73. Budgetforslag fra EL om udvidelse af fritidspasordning

74. Budgetforslag fra EL om Forsøg med fælles billetter - offentlig transport og kulturelle arrangementer

75. Budgetforslag fra R om fællesmagasin for museer i Aarhus

76. Budgetforslag fra R om nyt besættelsesmuseum i Aarhus

77. Budgetforslag fra R om sikring af arven efter 2017

78. Budgetforslag fra R om støtte til ny Sport og Fritidspolitik

79. Budgetforslag fra R om hjemtagelse af Aarhus-arkiver

80. Budgetforslag fra R om midler til eventpuljen

81. Budgetforslag fra R om støtte til kulturinstitutioner

82. Budgetforslag fra R om støtte til ungdomskulturhuset

83. Budgetforslag fra R og V om løft af idræts- og foreningsfaciliteter

84. Budgetforslag fra R og V om modernisering af eksisterende idrætsfaciliteter

85. Budgetforslag fra V om Koncertplads på Eskelund

86. Budgetforslag fra EL om loft på undervisningstimer

87. Budgetforslag fra EL om bedre normeringer på 0-2 års området

88. Budgetforslag fra EL om støtte til inklusion i folkeskolen

89. Budgetforslag fra EL om gratis økologisk mad i daginstitutioner

90. Budgetforslag fra EL om afbureaukratisering af Børn & Unge

91. Budgetforslag fra R om minimumsnormeringer i daginstitutioner 2

92. Budgetforslag fra R om minimumsnormeringer i daginstitutioner 1

93. Budgetforslag fra R om bedre faglighed i skolerne

94. Budgetforslag fra R om flere åbne klubber uden kontingent

95. Budgetforslag fra S om øget indsats for trivsel i udskolingen

96. Budgetforslag fra S om styrkelse af forældreskabet

97. Budgetforslag fra S om folkeskolen i Aarhus

98. Budgetforslag fra S om øget indsats for 0-3 årige

99. Budgetforslag fra S om seksualundervisning i folkeskolen

100. Budgetforslag fra SF om slip legen fri

101. Budgetforslag fra SF om mere tid til børnene i dagtilbuddene

102. Budgetforslag fra SF om styrkelse af SFO og klubber

103. Budgetforslag fra V om Styrkelse af 0-2-års området

104. Budgetforslag fra V om Ungeindsats

105. Budgetforslag fra V om Nye skoler som følge af væksten i Aarhus Kommune

106. Budgetforslag fra V om fortsat sikring af pasningsgarantien i tidssvarende bygninger

107. Budgetforslag fra V om Understøttelse af den åbne skole

108. Budgetforslag fra V om afdækning af udgifter til implementering af Aula

109. Budgetforslag fra V og R om tilførsel af midler til læseinitiativer

110. Budgetforslag fra DF om ældre handicappede

111. Budgetforslag fra DF om biler til ældre handicappede

112. Budgetforslag fra DF om mere afløsning

113. Budgetforslag fra DF om flere oplevelsesmedarbejdere

114. Budgetforslag fra DF om respiratorpatienter

115. Budgetforslag fra DF om fast kontaktperson

116. Budgetforslag fra DF om hospicesplads

117. Budgetforslag fra DF om serviceløft i hjemmeplejen

118. Budgetforslag fra DF om frisklavet varm mad hele ugen

119. Budgetforslag fra DF om kendt hjemmehjælper

120. Budgetforslag fra EL om GENLYD i foreningslivet

121. Budgetforslag fra EL om tobaksforebyggelse

122. Budgetforslag fra EL om tele-rehabilitering for borgere med KOL

123. Budgetforslag fra EL om udvikling af demenshandleplan

124. Budgetforslag fra EL om ferieophold

125. Budgetforslag fra EL om flere sygeplejesker til akutberedskab

126. Budgetforslag fra EL om investeringsmodeller på overførselsområdet

127. Budgetforslag fra EL om flere ansatte i ældreplejen

128. Budgetforslag fra EL om opfølgende samtaler i plejeboliger

129. Budgetforslag fra EL om Frivillighedskoordinatorer

130. Budgetforslag fra EL om målrettede sundhedsforløb

131. Budgetforslag fra EL om forløb for pårørende

132. Budgetforslag fra EL om akutpladser

133. Budgetforslag fra EL om genlydspulje på tværs

134. Budgetforslag fra R om genlyd i foreningslivet

135. Budgetforslag fra S om ældremad

136. Budgetforslag fra S om indsats til borgere, der udskrives fra hospital

137. Budgetforslag fra S om tryghed i ældreplejen

138. Budgetforslag fra V om klippekortordningen for ældre

139. Budgetforslag fra DF om tilgængelighed for handicappede

140. Budgetforslag fra DF om at kontanthjælpsmodtagere skal rydde op 

141. Budgetforslag fra DF om kørselsordning for handicappede

142. Budgetforslag fra DF om bekæmpelse af misbrug

143. Budgetforslag fra DF om produktions- og erhvervsskoler

144. Budgetforslag fra DF om mere personale på handicapcentre

145. Budgetforslag fra DF om voksne med handicap

146. Budgetforslag fra DF om lukning af stofindtagningsrum

147. Budgetforslag fra DF om kontanthjælpsmodtagere og dyre biler

148. Budgetforslag fra EL om Det Åbne Køkken

149. Budgetforslag fra EL om praktik og beskæftigelse

150. Budgetforslag fra EL om Overgangen fra barn til voksen - handicapområdet

151. Budgetforslag fra EL om tilbud til sårbare unge

152. Budgetforslag fra EL om Handicapcentret for Børn

153. Budgetforslag fra EL om arbejdsrelateret rehabilitering

154. Budgetforslag fra EL om bedre normering på botilbud

155. Budgetforslag fra EL om flere småjobs

156. Budgetforslag fra EL om mere UU vejledning

157. Budgetforslag fra R om status på STU-budgettet

158. Budgetforslag fra R om sammenlægning af sagsbehandling på tværs af magistrater

159. Budgetforslag fra R om øget støtte til Muhabet Aarhus

160. Budgetforslag fra R om status på voksenhandicapområdet

161. Budgetforslag fra R om midler til Sager der Samler

162. Budgetforslag fra S om Veteranpolitik i Aarhus Kommune

163. Budgetforslag fra S, EL og SF om borgernes psykiatrihus

164. Budgetforslag fra SF om Stærkere unge

165. Budgetforslag fra SF om 100 flere unge hjemløse i bolig og beskæftigelse

166. Budgetforslag fra V om oprettelse af service ++ ordning

167. Budgetforslag fra V om flytning af fikserummet

168. Budgetforslag fra V om beskæftigelsesplan for flygtninge- og indvandrere

169. Budgetforslag fra V om Samarbejdet med TUBA

170. Budgetforslag fra V og SF om styrkelse af samarbejdet med Barnets Ven

171. Budgetforslag fra 8 partier: Udvidelse af ABA-investeringsprojekt

172. Budgetforslag fra DF om at flere indvandrere skal repatrieres

173. Budgetforslag fra DF om flygtningestop til Århus Kommune

174. Budgetforslag fra DF om finansiering af selvstyrebufferen

175. Budgetforslag fra EL om cirkulær økonomi frikommune

176. Budgetforslag fra EL om udvidelse af budgetrammen

(177. Budgetforslag fra EL om ingen mafia)

178. Budgetforslag fra EL om 100% økologisk fødevareforbrug

179. Budgetforslag fra EL om handicapkørselsordning

180. Budgetforslag fra R om ressourcer til Borgerservices borgerbetjening

181. Budgetforslag fra R om permanentgørelse af midler til valgfremmende aktiviteter

182. Budgetforslag fra S om erhvervspuljen 2017

 

Lukket dagsorden

183. Salg af Vejlbygade 30b, 8240 Risskov
Beslutning: Tiltrådt.

 

184. Frikøb af tilbagekøbsklausul
Beslutning: Tiltrådt.

 

185. Frikøb af tilbagekøbsklausul
Beslutning: Tiltrådt.

 

186. Ekspropriation til cykelparkering langs Aarhus
Beslutning: Tiltrådt.

 
 

Opdateret: 16.8.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Det sker i Aarhus 2017

Aarhus og Region Midtjylland
er Europæisk Kulturhovedstad.
Kom og vær med!

Se vores aktiviteter