Gå til sidens indhold
Byrådsmøde

Følg byrådsmødet 'live'

Her på siden kan du følge dagens møde i Aarhus Byråd 'live', i tekst og lyd. Via nedenstående link får du adgang til Aarhus Lokalradios transmission fra byrådssalen.

 

Tryk her for at lytte til byrådsmødet direkte

 

Tryk her, hvis du benytter Internet Explorer 11 eller arbejder i Aarhus Kommune

 

Når du har klikket på linket, kan det tage op til 20 sek. inden transmissionen starter.

 

Mødet begynder kl. 16.00 og er færdigt, når det sidste punkt på dagsordenen er behandlet, dog senest kl. 22.00. Byrådsmødets dagsorden ses nedenfor. Den vil løbende blive opdateret med byrådets beslutninger.

 

Lydoptagelser fra byrådsmødet bliver placeret her på siden, efterhånden som debatten af de enkelte sager er afsluttet.

 

Status:  Byrådsmødet er slut. Det endelige referat med lydoptagelser fra byrådets forhandlinger vil ligge på hjemmesiden torsdag kl. 12.

 

 

Åben dagsorden

1. Anmodning fra Lene Horsbøl om orlov

Beslutning: Vedtaget

 

2. Underskriftsbemyndigelse – køb og salg af fast ejendom 

Beslutning: Vedtaget

 

3. Svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. DOKK1s niveau 3 

Beslutning: Vedtaget

 

4. Lokalplan 1043, Blandet bolig- og erhvervsområde ved Havkærvej og Blomstervej i Tilst - Genvedtagelse 

Beslutning: Vedtaget

 

5. Etablering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aarhus Kommune 

Beslutning: Vedtaget

 

6. Sovepladser til hjemløse og flytning af stofindtagelsesrum 

Beslutning: Vedtaget

 

7. Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 

Beslutning: Vedtaget

 

8. Projekteringsbevilling, ombygning af Bautavej 1 

Beslutning: Vedtaget

 

9. Forslag UFP om Letbanens videre arbejde 

Beslutning: Vedtaget

 

10. Letbanens etape 2 – videre planlægning og miljøvurdering 

Beslutning: Vedtaget

 

11. Letbaneudbygning. Projektafklaring, etape 2 

Beslutning: Vedtaget

 

12. Forslag fra DF om nedrivning/istandsættelse af tomme bygninger 

Beslutning: Vedtaget

 

13. Bedre bemanding på ældreområdet 

Beslutning: Vedtaget

 

14. Orientering om anvendelse af velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU) 

Beslutning: Vedtaget

 

15. Forslag fra SF: Ytringsfrihed ved udliciteringer 

Beslutning: Henvist til Økonomiudvalget

 

16. Forslag fra S, SF og KF om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Holme Ringvej 

Beslutning: Henvist til Teknisk Udvalg

 

17. Igangsættelse af proces for besparelser 

Beslutning: Vedtaget

 

18. Fodboldakademi og boliger på Fredensvang 

Beslutning: Vedtaget

 

19. Redegørelse for magtanvendelser i 2017 

Beslutning: Vedtaget

 

20. Orientering om revidering af kommunalt beredskab 

Beslutning: Vedtaget

 

21. Optagelse af stier som offentlige i Mårslet 

Beslutning: Vedtaget

 

22. Bæredygtighedsudvalget, kommissorium 

Beslutning: Vedtaget

 

23. Godkendelse af reviderede vandløbsregulativer 

Beslutning: Henvist til Teknisk Udvalg

 

24. Offentlig høring af forslag til Støjhandlingsplan 2018 

Beslutning: Vedtaget

 

25. Lokalplan 1055, Kollegieboliger Skejbyparken 49 og 274 - Endelig 

Beslutning: Vedtaget

 

26. Lokalplan 1069, Boligområde ved Skejbyvej, Vejlby - Endelig 

Beslutning: Henvist til Teknisk Udvalg

 

27. Lokalplan 1070, Boligområde ved Bjørnholms Allé i Viby - Forslag 

Beslutning: Vedtaget

 

28. Lokalplan 1092, Område til offentligt formål ved Edwin Rahrs Vej, Brabrand - Forslag 

Beslutning: Vedtaget

 

29. Forslag fra EL om hav- og fiskeripolitik 

Beslutning: Vedtaget

 

30. Cykelhandlingsplan 2017 - Endelig vedtagelse 

Beslutning: Udsat

 

31. Dispensation fra lokalplan nr. 815 – Lighthousebyggeriet 

Beslutning: Vedtaget

 

32. Forslag fra SF: Aflys Classic Race 

Beslutning: Udsat

 

33. Forslag fra EL om Anerkendelse og undskyldning til de fyrede fra Teknik & Miljø 

Beslutning: Vedtaget

 

34. Niels Bjerres Vej 47 – tilbygning til rækkehus 

Beslutning: Vedtaget

 

35. Sundhedsberedskabsplan 2018-2021 

Beslutning: Udsat

 

36. Projekteringsbevilling til Sports- og Kultur-campus 

Beslutning:  Udsat

 

37. Restanceudvikling 2017 og indstilling om inddrivelsesopgaven 

Beslutning: Vedtaget

 

38. Forslag fra KF om forberedende tilbud til misbrugsafvænning for socialt udsatte borgere 

Beslutning: Udsat

 

39. Forslag fra V om cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg 

Beslutning: Udsat

 

40. Forslag fra DF om salg af tobak til festivaler i Aarhus 

Beslutning: Udsat

 

41. Forslag fra ALT og SF om fartgrænse på 40 km/t i Hjortshøj 

Beslutning: Udsat

 

42. Forslag fra DF om ny anvendelse af midler afsat til cykelparkeringshus 

Beslutning: Udsat

 

43. Forslag fra ALT og EL om genetablering af stoppested for Grenå-Odder letbanen 

Beslutning: Udsat

 

44. Forslag fra EL om undersøgelse af alternativ linjeføring Bering-Beder vejen 

Beslutning: Taget til efterretning

 

45. Budgetforslag fra V om indføring af budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter 

Beslutning: Taget til efterretning

 

46. Budgetforslag fra V om udvidelse af projektet 'tættere på familien' 

Beslutning: Taget til efterretning

 

47. Budgetforslag fra V om økonomisk balance på byggesagsområdet 

Beslutning: Taget til efterretning

 

Lukket dagsorden

 

 

 

48. Salg af grundene Skejbyparken 49 og 274

Vedtaget

 

49. Salg af grund på Bjørnholms Allé 2

Vedtaget

 
 

Opdateret: 23.5.2018

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code