Gå til sidens indhold

Sag 7: Børnehuset Valnødden - fra kommunal til selveje

Referat fra møde i Aarhus Byråd, onsdag 19. november 2014

Ændring af status for Børnehuset Valnødden, Banevej 2, 8320 Mårslet, fra afdeling i kommunalt dagtilbud til selvejende dagtilbud.

Resumé

En nyoprettet selvejende institution har ansøgt om, at Børnehuset Valnødden (i det følgende benævnt Valnødden) bliver et selvejende dagtilbud. Valnødden er i dag en afdeling i det kommunale dagtilbud Mårslet Dagtilbud. Ansøgningen blev på ansøgningstidspunktet bakket op af samtlige medarbejdere og forældre.

 

Hvis Valnødden overgår til selveje, vil det blive som et dagtilbud med én afdeling, der som udgangspunkt vil skulle dække den fulde åbningstid på 52 timer, jf. byrådets tidligere beslutning herom. Der lægges med indstillingen op til, at byrådet i denne sag giver en dispensation, således at ønsket om at blive et selvejende dagtilbud med reduceret åbningstid imødekommes  


En reduceret åbningstid kan imidlertid vanskeliggøre opfyldelsen af pasningsgarantien og mindske kapacitetsudnyttelsen i Mårslet, hvor der er pres på pasningsgarantien. Derfor foreslår Børn og Unge, at det skrives ind i driftsaftalen, at forvaltningen kan opsige aftalen om reduceret åbningstid med 3 måneders varsel, hvis der gennem en periode på 6 måneder er en gennemsnitlig pladsudnyttelse under 100 % (efter vipperegulering), dvs. at det selvejende dagtilbud ikke kan sikre fuld pladsudnyttelse.

 

Børn og Unge er blevet opmærksom på, at det nuværende budget i Valnødden er tilført særlige midler til deltidsbørn i forlængelse af ophøret af modulordningen i 2011. Valnødden var ikke omfattet af ændringerne med modulordningen, og det aktuelle budget afspejler derfor den ekstraordinære budgettilførsel til dagtilbudsområdet, der fulgte deltidspasning under modulordningen. Dette var en tilførsel, der ikke var tilsigtet Valnødden, som aldrig var omfattet af modulordningen i fuldt omfang, men har været et deltidstilbud med reduceret åbningstid i hele perioden.

 

Som udgangspunkt skal Valnøddens fremadrettede budget derfor justeres uanset fremtidig organisering.  I indstillingen er der ved beregningerne taget udgangspunkt i de retningslinjer, der er fastlagt for private dagtilbud. Det foreslås dog, at der tages særlige hensyn i denne konkrete situation. Valnødden er en lille afdeling og kan ud fra børnetallet tildeles småstedstillæg. Endvidere anbefales, at der tildeles ledelsesbudget samt bygningsbudget ud fra gældende regler på området for selvejende dagtilbud, hvor der ikke reguleres for andelen af deltidsbørn. Hvis der tages højde for disse elementer, vil det årlige fremadrettede budget blive på 2,16 mio. kr. eksklusiv særskilte midler til handicap.  


Det indstilles, at budgettilpasningen foretages over to år og også gennemføres, hvis Valnødden fortsætter som kommunal afdeling under Mårslet Dagtilbud.

Indstilling

At 1) Valnødden bliver et selvejende dagtilbud pr. 1. januar 2015.    


At 2) den daglige åbningstid er kl. 7.30 – 15.00, dog således at forvaltningen kan opsige aftalen om reduceret åbningstid med 3 måneders varsel, hvis der gennem en periode på 6 måneder er en gennemsnitlig pladsudnyttelse under 100 % (efter vipperegulering), dvs. at det selvejende dagtilbud ikke kan sikre fuld pladsudnyttelse.  


At 3) budgettet til Valnødden udgør 2,16 mio. kr. svarende til 58.000 kr. pr. ugentlig åbningstime, idet der foretages en budgettilpasning over to år jf. afsnit 7. Ressourcer.  


At 4) der indgås en driftsaftale mellem den nyoprettede selvejende institution og Aarhus Kommune, Børn og Unge, som - bortset fra spørgsmålet om åbningstid - følger standarddriftsaftalen for selvejende dagtilbud i Børn og Unge.  


At 5) Aarhus Kommune, Børn og Unge, indgår en fremlejekontrakt med det selvejende dagtilbud vedrørende fremleje af de bygninger, som Valnødden aktuelt drives fra, og som Aarhus Kommune står som lejer af

Sagsfremstilling og bilag

Indstilling

Ansøgning

Sagsforløb

05.11.2014 - Borgmesterens Afdelings påtegning
Fremsendes til Magistraten.
Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

10.11.2014 - Magistratens beslutning
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. november 2014 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 22. oktober 2014.

19.11.2014 - Aarhus Byråds beslutning
Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 19. november 2014 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. november 2014.

 
 

Opdateret: 20.11.2014

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code