Gå til sidens indhold

Referat for møde i Aarhus Byråd, 18. november 2015

Mødereferat

Åben dagsorden

1. Anlægsbevilling til opførelse af bygning i Gellerup som OPS-projekt

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. oktober 2015.


Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.


Et ændringsforslag fra Liberal Alliance:

"Byrådet beslutter at afvente påbegyndelsen af det planlagte kontorbyggeri i Gellerup, indtil der foreligger et alternativ med en m2. pris imellem 17.000- 18.000 kr., som byrådet har taget stilling til.

Det økonomiske råderum, der skabes ved forskellen imellem det nye projekt og det, byrådet behandler, foreslår Liberal Alliance rammesættes til forbedringer eller nybyggeri af lokaler til husning af hjemløse og udsatte"

blev med 1 stemme for (LA) 26 stemmer imod (S, V, EL, R, SF og K) og 1 undlod at stemme (DF) ikke vedtaget.

2. Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. november 2015 

3. Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. november 2015.


Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

4. Forhøjelse af anlægsbevilling til projektering af Nyt DemensCentrum

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2015.

5. Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus

Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2015

6. Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2015.


Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

7. Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. oktober 2015. 

8. Skolesvømmehallers ajourføring og kapacitetsreduktion

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2015

9. Ny dagtilbudsafdeling og igangsætning af helhedsplan for Lisbjergskolen

Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2015

10. Forslag fra V, DF, K og LA om politisk ledelse frem for administrativt principrytteri

Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. november 2015 om magistratsbehandling af forslaget.


Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

11. Forslag fra EL om afinvestering i sort energi

Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. november 2015 om magistratsbehandling af forslaget.


Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

12. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning

Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. november 2015 om magistratsbehandling af forslaget.


Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

13. Ny etagebebyggelse, Amaliegade 14-16

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2015

14. Forsøgsvis lukning af veje i Risskov

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2015

15. Yderligere projekter til klimatilpasning i Lystrup

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015  har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2015

16. Lokalplan 1006, Langenæsstien - Endelig

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2015

17. Lokalplan 1019 - Boliger i Hjortshøj - Forslag

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. november 2015

18. Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. november 2015

Lukket dagsorden

19. Salg af ejendommen Høgevej 25, 8210 Aarhus V

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015 for lukkede døre har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. november 2015

20. Salg af ejendommen Sigridsvej 40, 8220 Brabrand

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015 for lukkede døre har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. november 2015

21. Køb af Malmøgade 7-9 til botilbud for unge hjemløse

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2015 for lukkede døre har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2015

Kontakt

Raadhuset

Byrådssekretariatet

Borgmesterens Afdeling

Rådhuset vær. 280

8000 Aarhus

Telefon: 89 40 22 50

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 19.11.2015

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code