Gå til sidens indhold

Referat for møde i Aarhus Byråd, 22. juni 2016

Mødereferat

Åben dagsorden

1. Supplerende analyse af en evt. ny Aarhus Lufthavn ved Thomasminde

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. juni 2016.


De partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at deltage i sagens behandling.

2. Fælles initiativer mod samfundsundergravende parallelsamfund

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. juni 2016.


De partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at deltage i sagens behandling.

3. Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. juni 2016.


Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

4. Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. juni 2016.

5. Forslag fra LA om tilskud til forældrepasning i hjemmet

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. juni 2016.

6. Forslag fra EL om genansættelse og erstatning til kranførerne

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. juni 2016.


Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe henholdt sig til det oprindelige forslag.

7. Forslag fra DF om afskaffelse af betalt ½ fridag til sommerudflugt

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. juni 2016.


Enhedslisten de Rød-Grønnes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper henholdt sig til medarbejdernes udtalelse.

8. Forslag fra Enhedslisten om omlægning til økologi

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. juni 2016.

9. Nye veje til velfærd - Innovation i Aarhus

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. juni 2016.

10. Planstrategi 2015 – endelig vedtagelse

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. juni 2016.

11. Afslutning af vejprojektet i Gellerup og Toveshøj

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. juni 2016.

12. Udvikling og realisering af Sport- og Kulturcampus i Gellerup

Tilbagesendes Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 14. juni 2016.


Venstres, Det Konservatives og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke støtte finansieringen.


Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde en bemærkning om, at der skal være plads til foreningslivet.


Dansk Folkepartis byrådsgruppe tiltræder med bemærkning om, at der ikke må tages særlige hensyn til religiøse og kulturelle minoriteter.

13. Forslag fra V, DF og SF om præcisering af den økonomiske politik

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. juni 2016.

14. Forslag fra DF om ny samkørselsordning for skoleelever og ældre i Aarhus

Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. juni 2016 om magistratsbehandling af forslaget.


Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

15. Forslag fra SF om øget budget til rottebekæmpelse

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. juni 2016.

16. Forslag fra K om at oprette et strategisk infrastrukturudvalg

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. juni 2016.

17. Praksisundersøgelse sjældne handicap m.v.

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Socialudvalget af 16. juni 2016.

18. Indhold af VVM for naturgasledning til Aarhus Havn

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. juni 2016.

19. Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. juni 2016.

20. Opførelse af etagebyggeri, Frederiks Alle 146-148

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. juni 2016.

21. Lokalplan 1010, Boligområde Spørring - Endelig

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. juni 2016.

22. Lokalplan 1003, Fornyelse af Præstevangen i Viby - Forslag

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. juni 2016.

23. Lokalplan 1016, Første etape af Nye - endelig

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. juni 2016.

24. Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. juni 2016.

25. Permanent ombygning af Oddervej i Skåde

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. juni 2016.

26. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Forslag

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. juni 2016.

27. MOVE 2015: Vestre Ringgade, kapacitets-forbedring, etape 1

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. juni 2016.

28. Opførelse af etageejendom, Valdemarsgade 20

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 20. juni 2016.


Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

29. Lokalplan 1023, Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten - Endelig

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 20. juni 2016.

30. Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 13. juni 2016.

31. Udpegning til diverse bestyrelser juni 2016

Tilbagesendes Udvalget for besættelse af udvalg mv. med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Udvalget for besættelse af udvalg mv. foranstående indstilling af 15. juni 2016.

32. Budgetforslag fra Radikale Venstre om at forbedre forældresamarbejdet i udsatte bydele

Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse med henblik på budgetdrøftelserne, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. juni 2016 om magistratsbehandling af forslaget.


Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

33. Budgetforslag fra Radikale Venstre om opdatering på folkeskolerne

Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse med henblik på budgetdrøftelserne, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. juni 2016 om magistratsbehandling af forslaget.


Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

34. Europæisk Frivillighovedstad 2018 - ansøgning

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. juni 2016.


Liberal Alliances byrådsgruppe kan ikke tiltræde indstillingen.

Lukket dagsorden

35. Aftale med Brabrand Boligforening om køb, salg og magelæg af arealer

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. juni 2016 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. juni 2016.


Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen. 

Kontakt

Raadhuset

Byrådssekretariatet

Borgmesterens Afdeling

Rådhuset vær. 280

8000 Aarhus

Telefon: 89 40 22 50

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 24.8.2016

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code