Gå til sidens indhold

Sag 15: Genskabelse af Giber Å ved Vilhelmsborg

Referat fra møde i Aarhus Byråd, onsdag 9. november 2016

Det foreslås, at Giber Å genskabes, at søen ved Vilhelmsborg nedlægges, at dæmningen med vejen Hovstien bevares, og at der etableres mulighed for en sti langs åen under dæmningen.

Resumé

Et meget kraftigt regnvejr førte i 2015 til, at vejdæmningen ved Vilhelmsborg blev overskyllet af Giber Å. En del af dæmningen skred sammen, og kommunevejen Hovstien blev dermed lukket for trafik.


Giber Å er fra naturens side beriget med et stort fald og dermed gode fysiske vandløbsforhold. Det giver mulighed for at genskabe et på landsplan unikt vandløb med et forbedret vandmiljø.


Teknik og Miljø har udarbejdet tre forslag til løsninger, der har været i offentlig høring i fire uger for at høre, om borgerne ønsker dæmningen med søen bevaret, eller om Giber Å skal føres tilbage til et mere naturligt forløb.


Teknik og Miljø modtog 60 høringssvar.


På baggrund af høringssvarene og en helhedsvurdering foreslås det, at søen ved Vilhelmsborg nedlægges, at dæmningen med vejen Hovstien bevares, og at Giber Å føres gennem dæmningen i f.eks. et stort tunnelrør (Model 2 afsnit 5).


Indstillingen sendes til byrådet, da der søges om anlægsbevilling til udførelsen af projektet.

Indstilling

At 1)    Giber Å ved Vilhelmsborg genskabes ved, at opstemningen nedlægges. Kommunevejen Hovstien bevares på dæmningen, og der etableres mulighed for stiforløb langs åen.


At 2)    At der gives en anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. (løbende priser), med tilhørende rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i 2017. Den samlede anlægsudgift finansieres af Teknik og Miljø som beskrevet i pkt. 7.

Sagsforløb

28.09.2016 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

03.10.2016 - Magistratens beslutning
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. oktober 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af den 16. september 2016.

12.10.2016 - Aarhus Byråds beslutning
Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. oktober 2016.

24.10.2016 - Teknisk Udvalgs beslutning
 Ango Winther, Steen B. Andersen, Tatiana Hjorth Sørensen og Steen Stavnsbo kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Gert Bjerregaard og Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

Jan Ravn Christensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

09.11.2016 - Aarhus Byråds beslutning
Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. november 2016 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 25. oktober 2016.
Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

 
 

Opdateret: 10.11.2016

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code