Gå til sidens indhold

Sag 6: Lokalplan 1048, Boliger mellem Randersvej og Kalmargade - Forslag

Referat fra møde i Aarhus Byråd, onsdag 22. marts 2017

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1048, Boliger og mulighed for erhverv i et område mellem Randersvej og Kalmargade på Christiansbjerg samt tillæg nr. 95 til Kommuneplan 2013.

Resumé

Lokalplanen gælder for et område på Christiansbjerg mellem Randersvej og Kalmargade, der ligger i byzone.  


Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra et privat udviklingsselskab. Lokalplanen udlægger området til boliger i form af etagebebyggelse og rækkehuse med mulighed for erhverv i stueetagen mod Randersvej.  


Det grønne islæt er centralt i planen, hvorfor der skal etableres et stort grønt opholdsareal midt i området. Der er forsøgt at sikre høj kvalitet og variation i byggeriet, hvilket medfører, at planen på nogle punkter er forholdsvis detaljeret.  


Området er omfattet af gældende Lokalplan nr. 852, der ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet.  


Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, da den ikke giver mulighed for etagebebyggelse i op til 6 etager. Derfor ledsages lokalplanen af et kommuneplantillæg, der ændrer områdets anvendelse fra lav bebyggelse, herunder lave etageboliger til boligområde med varierede bebyggelsesformer. Bebyggelsesprocenten ændres fra 30/40 til 150 og den maksimale etageantal fra 2 til 6.  


Der har været afholdt en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen, der har resulteret i 8 høringssvar, som primært omhandler trafikale forhold samt bygningshøjderne – især langs Randersvej. I høringsperioden indgik et borgermøde.

Indstilling

At 1) forslag til Lokalplan 1048 og kommuneplantillæg nr. 95 godkendes til offentlig fremlæggelse.  


At 2) bemærkninger indkommet under den offentlige høring af forslaget til ændring af kommuneplanen besvares som angivet under indstillingens afsnit 5.6.

Sagsforløb

09.03.2017 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

13.03.2017 - Magistratens beslutning
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. marts 2017 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. februar 2017.

22.03.2017 - Aarhus Byråds beslutning
Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. marts 2017 vedtog Magistratens foranstående indstilling af 13. marts 2017.

 
 

Opdateret: 23.3.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Byrådssekretariatet

Telefon: 89 40 22 50

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code