Gå til sidens indhold

95% målsætningen: En højt prioriteret indsats i Aarhus Kommune

I Aarhus har vi en målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse

I Aarhus er vi meget bevidste om, at når flere unge tager en ungdomsuddannelse, så gavner det både den enkelte unges fremtidsmuligheder og samfundets muligheder for at rekruttere den fremtidige arbejdskraft.

 

Derfor har vi en målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Koordineret indsats 

Uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet i Aarhus er blevet enige med Aarhus Kommune om, at vi arbejder for at nå målsætningen allerede for den årgang, der forlod skolen i 2013. Det kræver hårdt arbejde fra alle parter og en koordineret indsats på tværs af byen.

 

Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse arbejder allerede målrettet med konkrete initiativer for at forberede de unge til at tage en ungdomsuddannelse. Også ungdomsuddannelserne gør en stor indsats for at tiltrække og fastholde de unge på uddannelserne, ligesom private og offentlige virksomheder spiller en væsentlig rolle for, at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

I Borgmesterens Afdeling er der ligeledes igangsat nogle initiativer, som har til formål at koordinere indsatsen.

 

Læs mere om opfølgning på 95% målsætningen

 
 

Opdateret: 23.7.2014

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Pædagogik og Integration

Telefon: 89 40 48 71

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden