Gå til sidens indhold

Trafikplan for Aarhus Midtby

Trafikplan for Aarhus Midtby indeholder den fremtidige trafikinfrastruktur og angiver, hvor og hvordan man skal kunne bevæge sig rundt i Midtbyen til fods, på cykel, i bil eller kollektiv trafik.

Planen skal sikre god tilgængelighed for alle med ærinde i Midtbyen, uanset transportmiddel. Fremkommeligheden skal dog sikres på en måde, så dele af Midtbyen kan fredeliggøres for noget af biltrafikken. Dels for at skabe mere plads til den øvrige trafik, dels for at skabe et bedre bymiljø.

 

Trafikplanen omfatter en handlingsplan, som skal bidrage til at opfylde planens mål. Planen omfatter trafikale projekter for godt 700 mio. fordelt på de kommende 15-20 år. Heraf indgår ca. 430 mio. kr. allerede i gældende investeringsplaner – for eksempel til en havnetunnel under Marselis Boulevard. Handlingsplanens initiativer skal i de kommende år følges op af detailplaner og projekter, som kan danne grundlag for Byrådets endelige beslutning om realisering.

 

Til højre finder du forskellige dokumenter fra arbejdet med trafikplanen

Handlingsplan

Trafikplankort

Byrådsindstilling

Trafikplan for Aarhus Midtby, forslag

Indlæg og kommentarer

Debatoplæg

Holdningsundersøgelser

 
 

Opdateret: 05.1.2015

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden