Gå til sidens indhold
Udsigt fra Løgten-Skødstrup indvindingsområde

Vandforsyning

Drikkevandet i Aarhus Kommune er baseret på rent grundvand, som hentes op fra vores undergrund og fordeles via 30 vandværker rundt til kommunens borgere.

Vandforsyningen er decentral, så de fleste lokalområder har deres eget private vandværk, mens selve Aarhus by forsynes af Aarhus Vand. Fordelingen er således, at Aarhus Vand står for 87 % af drikkevandsproduktionen.

 

Besøg Aarhus Vands hjemmeside her (åbner nyt vindue)

 

 

Tilsyns - og myndighedsopgaver

Center for Miljø og energi varetager tilsyns – og myndighedsopgaver inden for vandforsyningsområdet. Det betyder, at vi via fysisk tilsyn på selve vandværkerne og deres boringer sikrer, at vandværkerne lever op til gældende krav for indretning og drift.

 

Vandværkerne sørger for, at der løbende udtages prøver til dokumentation af vandets kvalitet. Center for Miljø og energi overvåger de analyseresultater og er derved med til at sikre, at vandet i hanen altid er rent.

 

 

Vandforsyningsplanen

Via den kommunale vandforsyningsplan varetages den langsigtede planlægning af vandforsyningsstrukturen i kommunen. Vandforsyningsplanen sikrer således, at vandforsyningen tilpasses både det aktuelle og det fremtidige vandbehov, så forsyningen med rent vand til alle borgere fastholdes. Vandforsyningsplanen sikrer ligeledes, at der løbende er fokus på drikkevandsressourcens kvalitet og mængde samt vandværkernes tilstand og deres kapacitet.Forventninger og forpligtelser som forbruger

For de private almene vandværker i Aarhus Kommune er der vedtaget et fælles regulativ, som beskriver forholdet mellem vandværkerne og deres forbrugere. 


Regulativet beskriver, hvilke forventninger forbrugerne kan have til vandværket samt hvilke forpligtelser, man har som forbruger.


Hent regulativet for private almene vandværker (pdf, 166 KB, åbner nyt vindue).

 

 

Beredskab

Langt de fleste vandværker er indbyrdes forbundet med nødforsyningslinier. Det betyder, at i de fleste tilfælde med svigtende vandforsyning eller forringet vandkvalitet kan vandværkerne indbyrdes sikre hinandens forbrugere en forsyning med rent drikkevand.

 

I tilfælde af at drikkevandet kan udgøre en sundhedsrisiko, sikrer Center for Miljø og energi, at der etableres et effektivt beredskab med hurtigt og tilstrækkelig indsats til, at situationen atter er bragt tilbage til normal.

 

 

Vandforbrug

Da drikkevandsressourcen er knap, arbejdes der konstant på at nedbringe vandforbruget, så både vandkvaliteten og forsyningssikkerheden fortsat sikres.

Se mere her

 
 

Opdateret: 10.6.2016

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Det sker i Aarhus 2017

Aarhus og Region Midtjylland
er Europæisk Kulturhovedstad.
Kom og vær med!

Se vores aktiviteter