Gå til sidens indhold
10.06.2010

Kollektiv trafikplan klar til at blive vedtaget

Næsten 800 høringssvar har medført ændringer i de planlagte ruter.

Forslag til Kollektiv Trafikplan Århus har været i offentlig høring. På baggrund af høringen er der udarbejdet et justeret forslag, som byrådet nu skal tage stilling til. Forslaget behandles af magistraten den 14. juni og i byrådet den 24. juni. Teknisk Udvalg påbegynder behandlingen af forslaget på møderne den 14. og 21. juni.

 

800 høringsvar

Forslag til Kollektiv Trafikplan Århus har i foråret været i offentlig høring, og mange har interesseret sig for planen og deltaget i debatten. Midttrafik og Århus Kommune har i høringsperioden modtaget næsten 800 henvendelser om trafikplanforslaget.


De mange bemærkninger er blevet behandlet og systematiseret, og vil indgå i byrådets beslutningsgrundlag. På baggrund af de mange høringssvar er der udarbejdet et justeret trafikplanforslag.


Det foreslåede serviceniveau er afstemt efter passagergrundlaget i de enkelte områder af kommunen. Mange rejsende vil opleve et bedre trafiktilbud i form af højere hyppighed samt hurtigere og mere direkte rejser end i det eksisterende busnet. Andre vil omvendt opleve forringelser i form af lavere hyppighed, længere gangafstande, eller at et eksisterende bustilbud bliver erstattet af et tilbud om bestillingskørsel.


 

Ændringer efter høringsrunden

Teknik og Miljøs forslag til justeringer af det trafikplanforslag, der har været i offentlig høring, er følgende:

 

 • Linje 1A – Forøget hyppighed til/fra Lystrup i myldretiden.
 • Linje 2A – I Århus Vest køres ikke via Nykersvej-Snogebæksvej, men i stedet via Hasle Ringvej-Herredsvej
 • Linje 6A – I Højbjerg køres ikke via Bushøjvænget-Stenvej, men i stedet via Ringvej Syd–Oddervej til Emiliehøj.
 • Linje 12 – I Brabrand køres ikke ad Engdalsvej-Hovgårdsvej-Byleddet, men i stedet ad Engbakken-Brabrand Hovedgade-Silkeborgvej.
 • I stedet for at slutte alle ture i Hjortshøj, forlænges hver anden tur fra Hjortshøj til Hårup-Mejlby.
 • Linje 15 – I Århus Nord køres ikke i ring via bl.a. P.O.Pedersens Vej. I stedet køres dobbeltrettet ad Graham Bells Vej ved Ikea.
 • Linje 16 – I Århus Vest køres indtil videre ad Herredsvej-Fjældevænget-Fjældevængets Busvej.
 • Linje 17 – Føres via Busgadeforløbet i stedet for via Skolebakken.
 • Linje 18 – I stedet for at køre til Hårup-Mejlby på alle ture, skal hver anden tur slutte i Elev.
 • Linje 19 – I Højbjerg køres ikke ad Oddervej-Ringvej Syd-Saralyst Allé, men i stedet ad Oddervej-Stenvej-Bushøjvænget- Saralyst Allé.
 • Linje 21 – Føres ind omkring busvendeplads på Trige Centervej.

 

Behovsbestemt bestillingskørsel

Herudover foreslår Teknik og Miljø, at alle kommunens landområder og landsbysamfund bliver dækket af et tilbud om behovsbestemt bestillingskørsel. Forslaget går ud på at give 75 %’s kommunalt tilskud til Midttur, så kundens pris for turen begrænses til 3 kr. pr. km - dog mindst 18 kr. pr. tur.


Endvidere foreslås etableret en telebusordning med to faste ture om morgenen og to om eftermiddagen i bysamfund i den vestlige del af kommunen, som har været busbetjent. Telebussen vil være et supplement til Midttur. Telebussen kører også kun efter bestilling, men her køres efter bustakst.


 

Uddybende materiale:

 

 

Behandling i Teknisk Udvalg

Da der er tale om et omfattende materiale, som Byrådet skal forholde sig til, er det besluttet at påbegynde udvalgsbehandlingen af trafikplanforslaget i Teknisk Udvalg på udvalgsmøderne den 14. og den 21. juni.  Der er mulighed for foretræde på disse møder, og der vil også være mulighed for foretræde i udvalget efter byrådsbehandlingen den 24. juni.

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 11.6.2010

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Det sker i Aarhus 2017

Aarhus og Region Midtjylland
er Europæisk Kulturhovedstad.
Kom og vær med!

Se vores aktiviteter