Gå til sidens indhold
10.06.2010

Kollektiv trafikplan klar til at blive vedtaget

Næsten 800 høringssvar har medført ændringer i de planlagte ruter.

Forslag til Kollektiv Trafikplan Århus har været i offentlig høring. På baggrund af høringen er der udarbejdet et justeret forslag, som byrådet nu skal tage stilling til. Forslaget behandles af magistraten den 14. juni og i byrådet den 24. juni. Teknisk Udvalg påbegynder behandlingen af forslaget på møderne den 14. og 21. juni.

 

800 høringsvar

Forslag til Kollektiv Trafikplan Århus har i foråret været i offentlig høring, og mange har interesseret sig for planen og deltaget i debatten. Midttrafik og Århus Kommune har i høringsperioden modtaget næsten 800 henvendelser om trafikplanforslaget.


De mange bemærkninger er blevet behandlet og systematiseret, og vil indgå i byrådets beslutningsgrundlag. På baggrund af de mange høringssvar er der udarbejdet et justeret trafikplanforslag.


Det foreslåede serviceniveau er afstemt efter passagergrundlaget i de enkelte områder af kommunen. Mange rejsende vil opleve et bedre trafiktilbud i form af højere hyppighed samt hurtigere og mere direkte rejser end i det eksisterende busnet. Andre vil omvendt opleve forringelser i form af lavere hyppighed, længere gangafstande, eller at et eksisterende bustilbud bliver erstattet af et tilbud om bestillingskørsel.


 

Ændringer efter høringsrunden

Teknik og Miljøs forslag til justeringer af det trafikplanforslag, der har været i offentlig høring, er følgende:

 

 • Linje 1A – Forøget hyppighed til/fra Lystrup i myldretiden.
 • Linje 2A – I Århus Vest køres ikke via Nykersvej-Snogebæksvej, men i stedet via Hasle Ringvej-Herredsvej
 • Linje 6A – I Højbjerg køres ikke via Bushøjvænget-Stenvej, men i stedet via Ringvej Syd–Oddervej til Emiliehøj.
 • Linje 12 – I Brabrand køres ikke ad Engdalsvej-Hovgårdsvej-Byleddet, men i stedet ad Engbakken-Brabrand Hovedgade-Silkeborgvej.
 • I stedet for at slutte alle ture i Hjortshøj, forlænges hver anden tur fra Hjortshøj til Hårup-Mejlby.
 • Linje 15 – I Århus Nord køres ikke i ring via bl.a. P.O.Pedersens Vej. I stedet køres dobbeltrettet ad Graham Bells Vej ved Ikea.
 • Linje 16 – I Århus Vest køres indtil videre ad Herredsvej-Fjældevænget-Fjældevængets Busvej.
 • Linje 17 – Føres via Busgadeforløbet i stedet for via Skolebakken.
 • Linje 18 – I stedet for at køre til Hårup-Mejlby på alle ture, skal hver anden tur slutte i Elev.
 • Linje 19 – I Højbjerg køres ikke ad Oddervej-Ringvej Syd-Saralyst Allé, men i stedet ad Oddervej-Stenvej-Bushøjvænget- Saralyst Allé.
 • Linje 21 – Føres ind omkring busvendeplads på Trige Centervej.

 

Behovsbestemt bestillingskørsel

Herudover foreslår Teknik og Miljø, at alle kommunens landområder og landsbysamfund bliver dækket af et tilbud om behovsbestemt bestillingskørsel. Forslaget går ud på at give 75 %’s kommunalt tilskud til Midttur, så kundens pris for turen begrænses til 3 kr. pr. km - dog mindst 18 kr. pr. tur.


Endvidere foreslås etableret en telebusordning med to faste ture om morgenen og to om eftermiddagen i bysamfund i den vestlige del af kommunen, som har været busbetjent. Telebussen vil være et supplement til Midttur. Telebussen kører også kun efter bestilling, men her køres efter bustakst.


 

Uddybende materiale:

 

 

Behandling i Teknisk Udvalg

Da der er tale om et omfattende materiale, som Byrådet skal forholde sig til, er det besluttet at påbegynde udvalgsbehandlingen af trafikplanforslaget i Teknisk Udvalg på udvalgsmøderne den 14. og den 21. juni.  Der er mulighed for foretræde på disse møder, og der vil også være mulighed for foretræde i udvalget efter byrådsbehandlingen den 24. juni.

Link til denne side

Nyheder

 • 19.04.2018

  60-årige laver mad og spiser sammen

  Selvom du ikke kan svinge gryder og potter kan du deltage i madlavning og lave et fællesskab med andre 60+ i Aarhus. FOF er gået sammen med Aarhus Kommunes initiativ GENLYD.
 • 18.04.2018

  Faglærte skal få flere unge i erhvervsuddannelse

  En ny samarbejdsaftale mellem LO Aarhus og Børn og Unge, Aarhus Kommune, skal få flere folkeskoleelever til at vælge en erhvervsrettet ungdomsuddannelse og senere en erhvervsuddannelse.
 • 18.04.2018

  ARos Danmarks første demensvenlige kunstmuseum

  I et tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg, Alzheimerforeningen og ARoS har en række medarbejdere fra museet gennemgået et kursus, hvor de er blevet klædt på med viden og fået konkrete værktøjer til at hjælpe mennesker med demens i forskellige situationer. Det betyder, at ARoS nu er Danmarks første demensvenlige kunstmuseum.
 • 17.04.2018

  Fiasko for udligningsreform koster Aarhus dyrt

  Borgmester Jacob Bundsgaards kommentar til, at regeringen den 17. april har opgivet at gennemføre en udligningsreform.
 • 17.04.2018

  Lad os skabe en bedre by for LGBT-personer

  Aarhus Byråd skal beslutte, om der skal tages skridt til at etablere et LGBT-hus med blandt andet sundhedsinformation og aktiviteter.
 • 13.04.2018

  Ungebyråd i charmeoffensiv på Aarhus-skoler

  Børne- og ungebyrådet i Aarhus sender i den kommende uge for første gang en flok engagerede ungdomspolitikere på forårs-charmeoffensiv på en række aarhusianske folkeskoler.
 • 13.04.2018

  Sjældne svampe i Geding-Kasted Mose

  En stor naturundersøgelse har nu vist, at der findes et væld af spændende dyr, planter og svampe i Geding-Kasted Mose. Undersøgelsen byder på flere overraskelser.
 • 12.04.2018

  Godtgørelse i forældede personalesager

  Aarhus Kommune har rettet henvendelse til Det Kommunale Tilsyn (Ankestyrelsen) vedr. forældelse af to personalesager i Teknik og Miljø
 
 

Opdateret: 11.6.2010

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code