Gå til sidens indhold

Orkesterkontoen

Orkesterkontoen nedlægges pr. 1. januar 2014 og erstattes af Musikpuljen.

Musikpuljen omfatter alle genrer indenfor musik.

Ansøgere, der tidligere har søgt om støtte i orkesterkontoen, skal fremover ansøge musikpuljen. Musikpuljen kan ansøges til de samme formål som orkesterkontoen.

Puljens formål

At styrke og udvikle lokale musikere og orkestre under hensyntagen til deres individuelle behov og med så få begrænsninger som muligt.

 

Hvem kan søge

Orkestre og musikere med geografisk udgangspunkt i Aarhus Kommune.

 

Pladeselskaber og andre brancherelaterede virksomheder kan ikke søge på orkestre eller musikeres vegne.

 

Hvad kan der søges til

Der kan opnås støtte til alle rytmiske genrer.

 

Der ydes støtte til indspilning, dvs. studietid, mastering mv., trykning af demo-cd, PR-materiale, workshops, "banddoktor", transportudgifter ved koncertturneer, kompositionsarbejde samt i mindre omfang til leje af udstyr. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og andre behov vil efter en konkret vurdering kunne støttes.

 

Der ydes ikke støtte til egentlige kommercielle formål, indkøb af udstyr eller allerede afholdte udgifter.

 

Puljens størrelse

722.000 kr. i 2013.

 

Hvordan gives støtten 

Bevillingerne ydes fortrinsvis som tilskud. 

Støtten kan som udgangspunkt maximalt udgøre 50% af udgifterne i forbindelse med projektet.

 

Ansøgningsfrister

Der er tre årlige ansøgningsrunder; som udgangspunkt med ansøgningsfrist medio november, primo. april og medio august (i 2013: 2. september). 

 

Sådan søger du

Ansøgninger oprettes via AnsøgningsPortalen. NB: Det er vigtigt, at der udover en beskrivelse af projektet, musikernes baggrund, budget mv. vedhæftes aktuelt lyttemateriale.

 

Behandling af ansøgninger og udbetaling af tilskud

Du modtager en kvittering via e-mail. Normalt kan du forvente en afgørelse i løbet af to måneder.

 

Rytmisk Udvalg foretager den kunstfaglige vurdering af de indkomne ansøgninger og udarbejder indstilling om bevillinger og afslag.

 

Læs mere om Rytmisk Udvalg.

 

Afgørelserne om tildeling af støtte træffes af Rådmanden for Kultur og Borgerservice efter indstillingen fra Rytmisk Udvalg.

 

Alle ansøgninger sendt til Orkesterkontoen vil blive offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside med ansøgers navn, projektets titel og beslutning.

 

Tilskuddet udbetales efter fremsendelse af regnskab med tilhørende dokumentation for afholdte udgifter og indtægter.

 
 

Opdateret: 14.4.2015

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Kulturforvaltningen

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code