Gå til sidens indhold

Oversvømmelse - Aarhus tilpasses til mere vand

Aarhus Kommune er i fuld gang med at tilpasse byen til mere vand i fremtiden. Målet er at finde bæredygtige måder at bruge de øgede mængder af vand og samtidig begrænse skader fra oversvømmelser.
Ændringer i klimaet betyder mere vand i fremtiden, og Aarhus er en kommune med masser af vand omkring sig. Byerne ligger i et bakket landskab, hvorfra vandet løber fra oplandet og ned gennem byerne i større og mindre vandløb. Kommunen ligger ud til havet, og dele af byområderne ligger lavt i ådale, hvor der var fjorde for 1000 år siden.

Den nære kontakt med vandet gør Aarhus Kommune følsom over for mere vand i fremtiden.

Vandkredsløbet er et stort, åbent og kun delvist reguleret system, som omfatter hav, vandløb, søer, nedbør, grundvand og spildevand. Samtidig er vand en integreret del af byens vækst og en væsentlig faktor for byens borgere og erhvervsliv. Derfor har Aarhus Kommune fokus på helheden og sikkerheden, når byen skal tilpasses til mere vand.

 

 

Mere vand – nye muligheder

Det er ikke muligt at lave en fuldstændig sikring mod ekstrem regn og kraftige stormfloder. Byrådet ønsker dog at begrænse skaderne ved ekstrem regn og stormflod på en bæredygtig måde. Ved at betragte vandet som en ressource, kan kommunen bruge det til at skabe en mere blå og grøn by. En by hvor borgerne kan nyde godt af kort afstand til rekreative områder og smukke bylandskaber.


Natur, byrum, rekreative områder og landskaber er samtidig uundværlige elementer, når vi vil klimatilpasse Aarhus og forebygge og begrænse skader fra oversvømmelser.


En mulighed er også at bruge naturlige lavninger, naturarealer og vådområder i det åbne land til at forsinke overfladevandet ved kraftigt regnvejr. Det understøtter samtidig kommunens mål om at fordoble naturarealet og øge skovrejsningen frem mod 2030.

Endelig er løsninger, hvor vandet strømmer på overfladen, ofte meget billigere end løsninger, hvor vandet løber i rør og bassiner under jorden.

 

 

Fælles løsninger

I Aarhus Kommune har vi fokus på fælles løsninger, når vi skal tilpasse byen til mere vand. Borgerne er vigtige aktører, og kommunen arbejder tæt sammen med både Aarhus Vand, Beredskabet, Vejdirektoratet m.fl.Nyeste viden

Vores viden om, hvordan klimaet ændrer sig bliver hele tiden bedre. Vi ønsker, at basere vores arbejde i Aarhus Kommune på den nyeste viden og vi har derfor fået DMI til at lave rapporten "Fremtidige klimaforandringer i Aarhus".


Rapporten bygger på FN's nyeste viden om, hvordan klimaet udvikler sig, og understøtter beslutninger og tiltag i kommunens arbejde med klimatilpasning.


Læs rapporten "Fremtidige klimaforandringer i Aarhus" (pdf, 1.09 MB, åbner nyt vindue).

 

Læs mere

Aarhus Vand

Læs om diverse projekter for fx klimatilpasning på hjemmesiden for Aarhus Vand.

Gå til aarhusvand.dk (åbner nyt vindue).

Go Green with Aarhus

På hjemmesiden ”Go Green with Aarhus” læser du om, hvordan Aarhus samtænker indsatsen inden for miljø og energi med erhvervsmæssig vækst.

Gå til aarhus.dk/gogreen (åbner nyt vindue).

Vandvision 2100

Vand Vision 2100 er Aarhus Kommunes vision for hele vandkredsløbet. 

Læs mere om Vand Vision 2100.

Klimatilpasning.dk

Hjemmesiden præsenterer viden om klimaændringer og klimatilpasning. Det er muligt at finde information om den nyeste forskning og udvikling inden for klimatilpasning i og uden for Danmark.

Læs mere på klimatilpasning.dk (åbner nyt vindue).

Kontakt

Vandmiljø og Landbrug

Center for Miljø og Energi

Grøndalsvej 1C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 22 13

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 28.2.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code