Gå til sidens indhold
 

Generationernes Hus

Generationernes Hus bliver det moderne bud på alle generationer i samme hus. Det er det første af sin slags i Danmark, hvor alle generationer bliver mixet og samlet i ét hus.

Totalentreprisen på 365 millioner kroner blev vundet af byggefirmaet JFP, Jørgen Friis Poulsen A/S Herning og arkitekterne er KPF Arkitekter AS og RUM as.

Byggeriet vil bestå af 304 almene boliger til unge, familier, ældre og voksne med handikap. Et mix af ungdommelighed og erfaring, kombineret med en daginstitution til 150 børn. Bygherrerne er tre magistratsafdelinger fra Aarhus Kommune samt Brabrand Boligforening.

Mere om Generationernes Hus

Projektet

Udviklingen af Aarhus Havn og arbejdet med at omdanne de bynære havnearealer fra tidligere containerhavn til en ny bydel er en stor og vigtig indsats for Aarhus.

Vi ønsker at sikre et velfungerende hverdagsliv på Aarhus Ø. Derfor er det vigtigt, at området indeholder helt grundlæggende funktioner som boliger, butikker, uddannelse og erhverv. Samt ikke mindst et offentlige tilbud, der understøtter borgernes liv – hele livet.
Med byggeriet af Generationernes Hus skaber vi et samlet tilbud om børnepasning og varierende boformer til mennesker med handicap og plejebehov samt ældre. Det skal ske i tæt sameksistens med unge og børnefamilier, så Generationernes Hus kommer til at rumme ”hele livet”.

Ambitionen er at udfordre den kendte form – at gå til kanten af ”det vi allerede gør”, udfordre vaner og rutiner og tviste dem for at skabe en ny virkelighed og fælles løsninger på fremtidens velfærd. Vi vil give nye bud på, hvordan forskellige bruger-, beboer- og medarbejdertyper mødes og udvikler nye samarbejds- og samværsformer i praksis.

Huset

Generationernes Hus vil indeholde en ni-gruppers fleksibel daginstitution og 304 fleksible almene boliger med nære og inspirerende fællesarealer.

Herudover vil huset indeholde en café, træningsfaciliteter, et pædagogisk akvarium og andre lokaler som aktivt omdrejningspunkt for husets beboere og brugere – og for lokalområdets aktiviteter.

De 304 boliger fordeles med:

  • 40 ungdomsboliger - ved Brabrand Boligforening.
  • 40 familieboliger - ved Brabrand Boligforening.
  • 24 boliger til voksne med handicap - ved Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  • 100 ældreboliger - ved Sundhed og Omsorg.
  • 100 plejehjemsboliger - ved Sundhed og Omsorg.

Bag den nye daginstitution står Børn og Unge.

Visionen

I ét og samme hus på Aarhus Ø vil børn, unge, voksne og ældre leve og bo sammen – børn i institution, studerende, familier, mennesker med handicap og ældre med behov for pleje. Flere hundrede mennesker får et liv og en dagligdag i et inspirerende hus mellem byggerier som Havnehusene, Pakhusene, Isbjerget, Havneholmen og AARhus.

Mange medarbejdere med forskellige fagligheder vil få en arbejdsplads, som organiserer sig anderledes og skaber samspil med lokalsamfundet.

Generationernes hus bliver det moderne bud på flere generationer under samme tag. At møde mennesker i alle aldre og livssituationer og med forskellig formåen sætter vores eget liv i perspektiv. Vi opdager, at der er mange måder at leve liv på. I samspillet mellem generationer i huset rokkes der ved fordomme, vi lærer at tage hensyn, knytter bånd og skaber relationer mennesker i mellem.

Huset vil invitere naboer og besøgende indenfor og skaber mulighed for et lokalt miljø med samvær og nærvær. Generationernes Hus bliver et sted, hvor folk kan færdes og finde fællesskaber på tværs af huset.

Aarhus er en by med plads til at udfolde sig. Vi har alle mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. Vi er samtidig en by, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. Med Generationernes Hus vil Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening tage et fælles ansvar for at bidrage til udviklingen af velfærdssamfundet.

Processen

Generationernes Hus opføres i totalentreprise efter udbud gennemført i konkurrencepræget dialog, med tildeling til det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Den konkurrenceprægede dialog har haft til formål at skabe det nødvendige rum, tid og fælles forståelse mellem bygherrer og totalentreprenørteams i udviklingen af den fysiske ramme for den nyskabelse i alment boligbyggeri og offentlige tilbud, som Generationernes Hus er.

I februar 2016 blev fem stærke totalentreprenørteams præsenteret for visionerne for Generationernes Hus. Hen over foråret og sommeren er der hos totalentreprenørernes teams og hos bygherrer i en åben dialogproces arbejdet intenst og målrettet med at give visionen en fysisk form. Indsatsen har i videst muligt omfang skullet tilgodese den stærke fysiske og sociale vision om fællesskaber på tværs af alder og livssituation, praktiske driftsbehov og den stramme økonomiske ramme, der også er projektets vilkår.

Undervejs blev feltet af totalentreprenørteams indsnævret fra fem til tre teams, der afgav endeligt tilbud i slutningen af oktober 2016. Tre spændende og inspirerende tilbud blev bedømt i november 2016. Niveauet på tilbuddene var højt og materialet smukt og gennemarbejdet.

Tak til alle tre teams for deres store arbejde og overvældende flotte præsentationsmateriale, der er leveret til slut og også tak til de to teams, som vi måtte sige farvel til undervejs, for deres konstruktive bidrag i dialogen om Generationernes Hus.

 
 

Opdateret: 06.12.2016

Afdeling: Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening

Send kommentar: Generationernes Hus

Telefon: 40 22 69 39

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code