Gå til sidens indhold
 
Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat
Diagram, der viser flowet fra idé over beskrivelse, vurdering, anbefaling til finansiering, udførelse og ny idégenerering.

Ansøgningsprocedure

Nedenfor kan de se de forskellige trin i processen, og hvordan man griber det an. Der er også beskrevet, hvor man kan finde hjælp, og hvem man eventuelt skal henvende sig til for at få vejledning.

Trin 1 - Du har en god idé!

Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat tilbyder sparring og projektunderstøttelse fra idé til test og evaluering. Inden du søger midler i VTU-puljen er det en god idé, at du har overvejet, hvordan din idé kan:

  • Fremme borgerens livskvalitet.
  • Fremme et sundt og godt arbejdsmiljø for medarbejderne.
  • Effektivisere kommunens drift.
  • Skabe innovation, vækst og nye job i det private erhvervsliv.
  • Have potentiale på tværs i kommunen – fx være til gavn for andre målgrupper.
  • Udvikles og afprøves i samarbejde med eksterne partnere som private virksomheder, uddannelsesinstitutioner etc. 

Trin 2 – Beskriv din idé.

Du laver i første omgang en kort projektbeskrivelse.

Her skal ideen og dens formål beskrives mere detaljeret ud fra VTU projektbeskrivelses-skabelonen

(word-skabelon).

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål. Vi kan give sparring om, hvordan du omsætter din idé til en dækkende projektbeskrivelse.


Trin 3 - Din idé bliver vurderet og kvalificeret.

Når din idé er beskrevet, vurderer sekretariatet, om din idé falder inden for puljens rammer og er beskrevet klart nok. 

Er den det, vil vi gerne mødes med dig og have en dialog om dit projekts styrker og svagheder, og hvordan projektet måske kan styrkes yderligere. Det er også her vi vurderer forhold omkring udbudsgrænser, tværgående samarbejdsmuligheder og kobling til øvrige initiativer i kommunen.

Du bedes forberede en kort projektpræsentation – en pitch – efter NABC-pitchskabelonen som du kan downloade (word-dokument). 


Trin 4 - Det afgøres om din idé finansieres.

Når alle facetter af din idé er klart beskrevne, indstiller sekretariatet projektet til bevilling i styregruppen. 
Der er to bevillingsrunder om året – i marts og september. Du vil blive inviteret til møde i styregruppen, hvor du pitcher dit projekt på baggrund af den endelige projektbeskrivelse. 
Styregruppen har på forhånd læst din projektbeskrivelse og afgør på den baggrund, om dit projekt skal modtage finansiering fra VTU-puljen.


Trin 5 - Din idé afprøves og evalueres.

Får du finansiering, går du i gang med projektet, hvor du afprøver og evaluerer løsningen. Allerede her skal du formidle, hvad dit projekt går ud – helst både i ord og billeder. Det hjælper Sekretariatet dig også med. 
Sekretariatet følger med undervejs i dit projekt og hjælper løbende med at fortælle om de resultater og erfaringer, der kommer. Vi sender bl.a. et skema til en kort fremdriftsrapportering, så vi kan orientere styregruppen om projektets foreløbige resultater.


Trin 6 – De gavnlige idéer udbredes.

Er resultatet af afprøvningen positiv, skal idéen udbredes. 

Det betyder bl.a., der skal udarbejdes en endelig business case og evaluering. På det grundlag, skal der træffes en ledelsesmæssig beslutning om, hvorvidt og hvordan idéen kan udbredes, så flere borgere og medarbejdere kan få gavn af den.


Trin 7 - Dine erfaringer motiverer og inspirerer.

De gode erfaringer deles og de gode historier fortælles.

Til løsninger, der gør gavn, knytter sig til menneskelige historier. De skal fortælles. Det skal de for at motivere det fortsatte arbejde med innovation af velfærden, og inspirere til nye samarbejder og  projektideer.

 
 

Opdateret: 27.4.2017

Afdeling:

Send kommentar: Benedikte Kruuse  Lindvig

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code