Gå til sidens indhold
 

Fakta

Fakta om Aarhus Kommunes klimaindsats

På denne side vil relevante rapporter, data og links og kommunale planer fremgå (opdateres løbende).

Siden er i særlig grad henvendt til journalister, studerende og interesserede borgere, der ønsker fakta om Aarhus Kommunes klima-indsats.

 

Herunder findes en række ”lyn fakta” og du kan dykke dybere ned i datamaterialet i de forskellige rapporter og analyser via linksene til højre.

 

 

 CO2

 • I 2014 blev det besluttet i byrådet, at Aarhus Kommune skulle have nogle klare mål. Derfor blev de såkaldte Aarhusmål udarbejdet. Der er 7 Aarhusmål, hvoraf en af disse er, at Aarhus skal være CO2-neutral i 2030.   

 

 • Den seneste CO2-opgørelse viser, at Aarhus udleder 21 procent mindre CO2 end i 2013. Der er dog behov for at fortsætte med at nedbringe udledningen, og særligt på transportområdet er der potentiale

 

 • Selvom Aarhus vokser, både økonomisk og befolkningsmæssigt, så er udledningen pr. indbygger faldet fra 7,5 ton/indbygger i 2008 til under 5 ton pr. indbygger i 2015.

 

Graf over CO2-udledningen i Aarhus Kommune

Figuren viser en opgørelse over CO2-udledningen i Aarhus Kommune. 

2008-2015: Faktiske CO2-kortlægninger 

2017: Skøn for 2017

2020: Jævnfør Siemens scenarier i Klimaplan 2016-2020

 

 

 

TRANSPORT:

 • Antal elbiler i Aarhus Kommune:
  Der er ca. 8000 elbiler i Danmark, hvoraf 403 af disse er registreret i Aarhus (pr. 1. april 2016). Medarbejdere fra Aarhus Kommune kører i 100 af dem.

 

 • Antal ladestandere til elbiler i Aarhus Kommune:
  Der er 50 ladestandere på offentlige veje i Aarhus Kommune.

 

 • Antal cykler i Aarhus Kommune:
  Det er vanskeligt at afgøre, hvor mange cykler der er i Aarhus, men i den seneste opgørelse fra 2004 blev der registreret, at der var 4.800 parkerede cykler.
  Aarhus kommune har 450 bycykler, som er til fri afbenyttelse for borgerne i kommunen.

 

 • Andelen af transporten, der udgøres af cykelture:
  I Aarhus er det estimeret, at knap 20% af alle ture i Aarhus foregår på cykel.
  Blandt børn er det et eftertragtet transportmiddel, da 48% af alle børn cykler til og fra skole.

 

 • Antal km cykelsti i Aarhus Kommune:
  Samlet råder cyklisterne over ca. 450 km kommunale stier, fordelt mellem selvstændige stier og stier langs trafikveje. Hertil kommer et stort antal private stier og grusstier. To nationale og tre regionale cykelruter går gennem Aarhus Kommune.

 

 • Kommunens investeringer i cykelfremmende tiltag:
  Der er investeret omkring 85 mio. kr., hvilket blandt andet er gået til cykelstier og 3000 nye cykelparkeringspladser.

 

 

FJERNVARME:

 • Antal fjernvarmekunder i Aarhus Kommune:
  285.000 af Aarhus Kommunes over 332.000 indbyggere forsynes med fjernvarme, hvilket svarer til ca. 95%.

 

 • Mængde CO2 udledt af varmeproduktionen i Aarhus Kommune
  I Aarhus har der hidtil været en udledning på omkring 400.000 tons CO2 om året fra produktion af varme, men det er estimeret til at falde med 75% fra 2017. Det skyldes blandt andet, at det biomassefyrede kraftvarmeværk på AffaldsCenter i Lisbjerg kommer i drift, og at Studstrupværket går over til at fyre med træpiller frem for kul.

 

 • I Varmeplanaarhus er det samlede fjernvarmesystem beskrevet og dokumenteret. Læs mere om VarmeplanAarhus her. Et flerstrenget produktionssystem med forskellige typer af anlæg og brændselstyper leverer varme til et transmissionssystem med over 130 km dobbeltrør med tilhørende pumpeanlæg. Distributionsnettet leverer varmen videre ud til alle kunder hos AffaldVarme Aarhus, som er det overordnede forsyningsselskab i Aarhus. En af målsætningerne i Varmeplanaarhus er at arbejde for en CO2-neutral fjernvarme. Det bliver stadig vigtigere at indsamle, analysere og benytte data fra fjernvarmeproduktionen og forbruget for at kunne styre vores energiforbrug bedst muligt. Via linket til højre på denne side under ”Links” kan du se forskellige live data om fjernvarmeforbruget i Aarhus.

 

 

ENERGI:

 • Antal solcelleanlæg i Aarhus Kommune:

  Der var i maj 2016 i alt installeret omkring 3100 solcelleanlæg i Aarhus, med en samlet kapacitet på 23 MW.
  Årsproduktionen er ca. 18.000.000 kWh strøm, hvilket svarer til ca. 5100 gennemsnit-husstandes årligt strømforbrug.

  Der er i forbindelse med byggeriet af Dokk1 opført 3300 m2 solceller på taget, for at opgradere byggeriet til energiklasse 1.

 

 • Antal vindmøller i Aarhus Kommune:
  Der er 20 vindmøller i Aarhus Kommune (+ 9 husstandsmøller). I Danmark er der i alt 5340 landbaserede vindmøller.

 

 

BYGNINGER:

 • Energirenovering af kommunale bygninger (projekt Aa+):
  Aarhus Kommune har valgt at energirenovere de kommunale bygninger for 450 mio. kr. frem mod 2019 for bl.a. at gå foran som det gode eksempel. Energirenoveringen forventes at komme tilbage i kommunekassen i form af besparelser over de følgende 15 år.

 

 • Antal offentlige bygninger i Aarhus Kommune:
  De kommunale bygninger, der står overfor en energirenovering, udgøres af 1,3 mio kvadratmeter, fordelt på cirka 650 bygninger.
  Dette inkluderer administrationsbygninger, skoler, institutioner, lokalcentre, kultur- og fritidsbygninger samt lokaler til personale og bo- og dagtilbud.

 

 

VÆKST:

 • Antal industriarbejdspladser i Aarhus Kommune:
  I 2014 var der i Aarhus Kommune 10.069 arbejdspladser i de lokale industrivirksomheder. I 2015 nåede antallet i gennemsnit op på 10.813, svarende til en fremgang på 744 på et år.

 

 • Antal virksomheder i cleantech branchen i Aarhus Kommune:
  Opgørelser viser at hver tredje virksomhed i Region Midtjylland i større eller mindre grad er miljørigtige virksomheder. Dette indebærer at de har miljøstyring, sælger eller udvikler grønne produkter eller stiller krav til sine underleverandører. Hver femte virksomhed er såkaldte cleantech-virksomheder, der leverer produkter eller -løsninger, i form af eksempelvis vedvarende energi.

 

 

 

 
 

Opdateret: 31.3.2017

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code