Gå til sidens indhold
 

Attraktivt boligområde med vandet i centrum

Projekt: Etablering af NyE

Helhedsløsning for grundvand, regnvand, spildevand, åer og søer skaber attraktive boliger i ny forstad til Aarhus med plads til spændende arkitektløsninger.

 

I Danmark spiller vandkredsløbet en central rolle for byudviklingen. Vandet er med til at skabe de fysiske rammer for borgernes liv. Vi skal forebygge oversvømmelser på grund af klimaforandringer, passe på ikke at forurene grundvandet og skabe bedre vilkår for vandmiljøet i vandløb og søer. Derudover kan vi bruge vandet til at skabe rekreative værdier for os mennesker.

 

Ved at arbejde med både grundvand, regnvand, spildevand, åer og søer kan der opnås et vandmiljø i balance, som i sidste ende er med til at skabe en bedre by. Et af de mest gennemførte eksempler bliver den privat anlagte by Nye nord for Aarhus. Det kan blive et af kommunens største boligområder, når det står færdigt.

 

Ejendomsudvikleren Tækker Group er sammen med Aarhus Kommune og Aarhus Vand ved at udvikle en samlet helhedsløsning for vandkredsløbet i byen. Resultaterne er blandt andet, at vandløb og søer får bedre vandkvalitet, vandføring og fysiske forhold, som giver plads til fisk som laks og havørreder. Byen klimatilpasses desuden, så den kan modstå de fleste større regnskyl. Under byen kan grundvandet fortsat dannes uden nedtrængende pesticider.

 

Spændende arkitektløsninger

Byens integrerede vandløb og søer giver mulighed for spændende arkitektløsninger og mulighed for mange former for fritidsaktiviteter under åben himmel.

 

På længere sigt, når byens senere etaper skal realiseres, kan der etableres en klimapark i form af et naturområde med vådområder, træer og buske i det grønne område vest for Nye. Klimaparken gør det muligt at tackle ekstremregn forårsaget af de kommende års klimaforandringer gennem opsamling af regnvand og en kontrolleret oversvømmelse af parken.

 

Byen Nye sætter nye standarder for, hvordan en privat aktør i tæt parløb med kommune, vandselskab og rådgivere kan skabe fremtidens by med helhedstænkning, balance og bæredygtighed i centrum.

 

Læs mere

 

Læs mere om projektets målsætning her.

Kontakt

Lasse Lillevang

Projektleder

Tækker Group

Telefon: 86 19 18 44

Mobil: 51 37 27 94

E-mail: 

 

Citat fra Tækker

"Visionen for Nye er, at skabe en bæredygtig by i både miljømæssig, økonomisk og social forstand. Jeg oplever, at Aarhus Kommunes værdier og visioner er sammenfaldende med Tækker Groups, og det afspejler sig i en dynamisk og frugtbar fælles proces. Det gør mig sikker på, at vi reelt kan skabe en helt ny form for by, der både skåner miljøet, minimerer ressourcebelastningen og fremmer livskvaliteten."

 

Lasse Lillevang

Politisk beslutning

Området omkring Nye indgår som et perspektivområde i Kommuneplan 2009. Udviklingen af den nye by er blandt andet baseret på tankerne i Vand Vision 2100, som er vedtaget af Aarhus Byråd i januar 2010.

 
 

Opdateret: 21.11.2016

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code