Gå til sidens indhold
 

Effektivisering giver mere vand til Giber Å

Projekt: Spildevandsplan 2013-2016 - Sikring af vandføring hele året i Giber Å

Helhedstænkning kombinerer effektivisering af renseanlæg med et rigere dyreliv i Aarhus’ største naturlige vandløb.

 

I Danmark har vi i mange år arbejdet intensivt med en sammenhængende indsats for beskyttelse af grundvand, afledning af regnvand, rensning af spildevand og et godt vandmiljø i vandløb og søer. Indvinding af grundvand over mange år har imidlertid reduceret vandføringen i vandløbene og påvirket vandmiljøet.

 
Aarhus har besluttet en markant udvidelse af sommervandføringen i kommunens største naturlige vandløb Giber Å. Ifølge Aarhus Byråds Spildevandsplan 2013-2016, der blev vedtaget 27. november 2013, skal minimumsvandføringen i Giber Å øges fra de nuværende 45 liter til over 100 liter i sekundet.
Ressourcerne til projektet bliver blandt andet frigjort i forbindelse med en kommende centralisering af de aarhusianske renseanlæg, som indebærer nedlæggelse af fem små renseanlæg i Aarhus Syd.

 

Gevinst for miljøet

Med projektet bliver en effektivisering med store driftsbesparelser en gevinst for miljøet, fordi udvidelsen af minimumsvandføringen vil give åen en bedre vandkvalitet og plads til flere fisk til gavn for både lystfiskere og naturens balance. Vandløbet sikres samtidig en vandmængde og en vandkvalitet, der understøtter opfyldelsen af lokale miljømål og forventede høje miljømål for Giber Å i statens vandplan.

 

Den øgede vandføring vil øge åens rekreative kvaliteter over for naboer, besøgende og motionister. Projektet, der er det største af sin art i Østjylland, viser samtidig, hvordan fokus på det samlede vandkredsløb kan give fordele for både naturen, borgerne og vandselskabets driftsbudgetter.

 

Den øgede sommervandføring i Giber Å kan nås gennem en række forskellige tiltag som pumpning af renset spildevand til åen og etablering af regnvandsbassiner, hvorfra regnvand kan ledes langsomt til vandløbet. Uden en målrettet indsats ville nedlæggelsen af de tre små renseanlæg langs Giber Å have nedsat vandføringen til under 10 liter i sekundet, fordi en stor del af åens vand i tørre somre består af renset spildevand.

 

Læs mere om projektet i Aarhus Byråds Spildevandsplan 2013-2016 i boksen "Læs mere" til højre.

 

Læs mere om projektets målsætning her.

Kontakt

Paul Christian Erichsen

Projektleder

Aarhus Kommune

Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 40 15

Mobil: 29 20 81 78

E-mail: 

 

Citat Inge Halkjær

"Giber Å - projektet er et eksempel på, hvordan der kan skabes et bæredygtigt vandkredsløb i Aarhus Kommune. Et vandkredsløb, der giver vand med god kvalitet – både til os selv, men også til den natur, der omgiver os. Projektets hovedformål er at sikre en centralisering og effektivisering af spildevandsrensningen – og desuden at forbedre levemuligheder for fisken i åen  – på trods af en intensiv påvirkning fra vandindvinding og spildevandsrensning."

 

Inge Halkjær

Flere fisk i Giber Å - pressemeddelelse

 
 

Opdateret: 11.5.2016

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code