Gå til sidens indhold
 

Energirenovering i tæt samarbejde med rådgiver skaber værdifulde erfaringer til øvrige projekter

Projekt: Energirenovering af Vejlby Centervej 52

Aarhus Kommunes bygning Vejlby Centervej bliver energirenoveret efter en grundig proces, hvis mål er at høste data og erfaringer til brug ved større energibesparelsesprojekter og egen-håndtering af projekter, der tidligere blev håndteret i ESCO-regi.

En solid basisviden om, hvilken effekt forskellige grader af energirenovering har på en lang række parametre som f.eks. drift og vedligehold, tilbagebetalingstid og brugertilfredshed, er resultatet af det tætte og åbne parløb, Aarhus Kommune har haft med rådgiveren Ekolab i energirenoveringen af Familiecenteret på Vejlby Centervej. 

 

Projektet har derfor både fungeret som en almindelig energirenovering af et yngre, men energislugende kontorbyggeri og skabelse af et fælles fundament af viden om hvordan energirenoveringer generelt kan projekteres og sendes i udbud. En viden, der er nyttig for både kommune og rådgiver.  


Vigtig forløber for Aa+

Erfaringerne kommer f.eks. i brug i projektet Aa+, hvor byrådet i Aarhus har sat omkring en halv milliard kroner af til at gennemføre energibesparelser med en kort tilbagebetalingstid på den eksisterende, kommunale bygningsmasse.

 

Aarhus Kommune står selv for projektledelsen for Aa+ og energiscreeningen og gennemførslen af energitiltag i bygningen på Vejlby Centervej har i hele processen været tænkt som et referenceprojekt, som Aa+ og lignende projekter kan trække på.

 

Metoden adskiller sig fra en anden model, ESCO (Energy Saving Company), hvor en privat partner screener, gennemfører og garanterer for energibesparelser over en årrække. Men i ESCO-projekter tilfalder viden, erfaring og data den private leverandør, og med Aa+ i horisonten har det været en hensigt fra Aarhus Kommune selv at skabe og høste de værdifulde erfaringer fra Vejlby Centervej.


Rådgivere med hele vejen

Åbenhed og videndeling har også gavnet rådgiveren, ingeniørfirmaet Ekolab, der siden etableringen i 2002 har bedrevet specialistrådgivning indenfor bæredygtigt byggeri.

 

Vejlby Centervej-projektet har inddraget flere parametre end normalt for en energirenovering og arbejdet med bl.a. indeklima, brugerdialog, CO2-regnskab, totaløkonomi, drifts- og vedligeholdelsesbudgetter og efterfølgende analyser af tilfredshed og effektivitet. I projektet lå også uddannelse af bygningens brugere, så adfærdsændringer kunne hente en del af besparelserne. 

 

Oveni udfordringen kom, at solceller viste sig umulige at installere på taget på grund af dets beskaffenhed og en forventet restlevetid på minimum 25 år.

 

For at opnå den bedst mulige balance mellem de mange hensyn og udfordringer, har der været en mængde ideer på bordet i projekteringsfasen og løsningerne er blevet til i en vekselvirkning mellem rådgiver og bygningsejer. Det har skabt viden og forberedt både kommune og rådgiver på lignende opgaver i fremtiden. 

 

Læs mere

 

Læs mere om projektets målsætning her.

Kontakt

Jørgen Lange

Partner, ingeniør

Ekolab

Vestergade 48H, 2. tv.

8000 Aarhus C.

Telefon: 86 13 20 16

Mobil: 26 22 57 30

E-mail: 

 

Citat fra Ekolab

”Vi har lavet meget nybyggeri af lavenergihuse. Men der ligger mange kvadratmeter og venter på at blive energirenoveret i den eksisterende bygningsmasse, og i selv relativt nye byggerier kan der være en stor CO2-gevinst at hente. Derfor kan vi lære meget af at rådgive om renovering på en bygning som Vejlby Centervej, som egentlig er velisoleret og ung, men som stadig har et stort energiforbrug. Projektet har vist, hvilke forventninger og muligheder der er i store helhedsorienterede energieffektiviseringsprojekter.”


Jørgen Lange.

Politisk beslutning

Klimaplan 2010-2011 påpegede behov for 2-3 forsøgsprojekter indenfor renovering af kommunale ejendomme.
 
 

Opdateret: 23.3.2017

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code