Gå til sidens indhold
 

Energislugende spildevandsrensning bliver til klimavenlig fjernvarmeproduktion

Projekt: Energieffektiviseringer på renseanlæg

Renseanlæg er en stor energisluger og i Aarhus bidrager anlæggene til en femtedel af det kommunale elforbrug. Samtidig har Aarhus Vand en vision om at blive CO2-neutral og derfor har virksomheden siden 2009 arbejdet hårdt på at energieffektivisere renseanlæggene.

Renseanlæggene i Åby, Egå, Viby og Marselisborg er siden 2009 blevet underkastet gennemgribende energirenoveringer og -optimeringer som led i Aarhus Vands energi- og CO2-strategi om at gøre gavn for klimaet og miljøet, og samtidig udvikle nye, smarte løsninger og spare penge på driften.

Rensning af spildevand er en bekostelig affære, primært grundet det store energiforbrug til især beluftning. Vandet skal nemlig iltes for at gavne de mikroorganismer, som renser vandet. Strøm til renseanlæggene har hidtil udgjort en femtedel af det kommunale forbrug og beluftningen har stået for 40-50% af dette tal.

Men siden 2009 har Aarhus Vand udskiftet den traditionelle beluftning i overfladen med bundbeluftning, som er mere energieffektivt. På Egå, Åby og Viby renseanlæg har det til sammen ført til en CO2-reduktion på over 800 ton om året.

 

Renseanlæg giver kredit på CO2-regnskabet

Udover at nedbringe elforbruget udnytter Aarhus Vand spildprodukter fra renseprocessen til at skabe biogas, hvoraf der produceres el og varme. Overskudsvarmen fra biogasmotorer sælges som fjernvarme. Marselisborg Renseanlæg er slutningen af 2013 så energioptimal, at anlægget er netto energiproducerende – egenforsyningsgraden for el ligger på cirka 125 % og på varme cirka 150 %.

Processen fortsætter med udbygninger af Egå Renseanlæg, hvor det er et mål, at renseanlægget i fremtiden skal producere 150 % af eget energibehov.

Scenariet er muligt, fordi der til vandrensning bliver anvendt slam, som kan omdannes til biogas gennem en forrådnelsesproces. På denne måde har Marselisborg og Åby renseanlæg siden 2013 kunnet producere mere varmeenergi, end de forbruger. Anlæggene har derfor solgt produktionen af overskudsvarme til fjernvarmenettet i Aarhus Kommune.

Udviklingsarbejdet er gennemført i samarbejde med en række virksomheder, og håbet er at den unikke know-how og de innovative løsninger, som er genereret i samarbejdet, kan sælges til udlandet.

 

Store investeringer i energitiltag betaler sig

De energibesparende processer og innovative samarbejder er hjulpet på vej af, at Aarhus Vand i 2010 blev udskilt fra Teknikforvaltningen og omdannet til et aktieselskab med bestyrelse. Dermed blev det muligt at investere flere midler i udviklingsprojekter, som løbende bliver realiseret i samarbejde med private aktører og andre forsyningsselskaber.

Til og med 2012 har Aarhus Vand investeret 349 mio. kroner i klimatiltag og grundvandsbeskyttelse. De store investeringer kan betale sig, for resultatet er store reduktioner i CO2-udledningen og energiudgifterne, samt besparelser på driftsudgifterne. De er blevet reduceret fra 244 mio. i 2011 til 225 mio. i 2012.

Bundbeluftningsløsningerne har en simpel tilbagebetalingstid på omkring 10 år og investeringerne i el- og varmeproduktion fra biogas kan betales tilbage på mindre end seks år.

 

Læs mere om projektet

 

Læs mere om projektets målsætning her.

Kontakt

Per Overgaard Pedersen

Projektleder

Aarhus Vand A/S

Bautavej 1

8210 Aarhus V.

Telefon: 89471211

E-mail: 

 

Citat fra Aarhus Vand

”Vandforsyning og spildevandsrensning er energikrævende. Derfor arbejder vi hele tiden med energibesparelser på vores procesanlæg og i samarbejde med andre forsyninger, virksomheder og forskningsinstitutioner udvikler vi nye procesløsninger, som er mere energieffektive og som reducerer CO2-emissionen. Men vi arbejder også med at optimere og søge nye muligheder for udnyttelse af den betydelige mængde energi, der er i spildevand og i spildevandsslam. Vi producerer masser af energi, der kan og skal udnyttes. For det er jo en ren win win-situation, at vi som et biprodukt i spildevandsrensningen kan producere grøn energi.”

 

Per Overgaard Pedersen

Politisk beslutning

Aarhus Vand A/S har i sin 2020-vision formuleret en serie strategiske mål indenfor klima og miljø, og sigter bl.a. mod at være selvforsynende med energi, f.eks. via de energiproducerende renseanlæg.
 
 

Opdateret: 23.3.2017

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code