Gå til sidens indhold
 

Energisystemerne skal tænkes mere sammen

Projekt: MIDT Energistrategi - Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland

’MIDT Energistrategi - Strategisk energiplanlægning i det midtjyske område" er et fælles projekt, hvor Aarhus og 18 andre kommuner, en række energiselskaber samt Region Midtjylland samarbejder om strategisk energiplanlægning i 2014-15. Formålet med projektet er, at kommuner og aktører i Region Midtjylland skal undersøge muligheder for værdiskabende samarbejder på tværs af sektorer (el, varme og transport) og på tværs af kommunegrænser for omstilling til et fleksibelt og energieffektivt vedvarende energisystem.


Projektet består af tre delprojekter:


  1. ’Det vestjyske ressourceområde’ har fokus på maksimering af energiressourcerne. Det vil sige vindkraft, biomasse og lignende samt prioritering af deres anvendelse frem mod 2050. 
  2. ’Det åbne land’ har fokus på løsningsmodeller for energiomstilling til VE af mindre bysamfund og spredt beliggende boliger i sammenhæng med det åbne lands generelle udvikling.
  3. ’Det østjyske energibånd’ har fokus på kraftvarmesektorens omstilling til vedvarende energi med gradvis reducering af biomasse. Delprojektet skal også fokusere på skabelse af størst mulig energieffektivitet og fleksibilitet.

 

Aarhus Kommune er primært aktiv i den del af projektet, der handler om det østjyske energibånd. Her kigger man nærmere på hvilke perspektiver, der er i at udbrede fjernvarme yderligere. Man vil gerne undersøge, om man kan koble de store fjernvarmeområder i Østjylland sammen. I den sammenhæng vil man også se på muligheder for at få mere overskudsvarme og andre varmekilder ind i fjernvarmesystemet. Det kan eksempelvis være biomassekonverteringsanlæg og solvarmeanlæg.


De tre delprojekters konklusioner skal hver især perspektiveres til hele regionen. På den baggrund udarbejder projektgruppen en række mål og strategier, der kan lægge sporet for et eventuelt fremtidigt samarbejde omkring strategisk energiplanlægning. Et vigtigt element i projektet er også at se på om de lokale initiativer i projekterne – eksempelvis biomasse-produktion - kan bidrage til at øge beskæftigelsen i landområderne.


Projektet er et udviklingsprojekt uden et decideret facit, men målet er at formulere en fælles energistrategi, der indeholder mål og handlinger for udvalgte indsatser. Energistrategien og det fremadrettede samarbejde på tværs i regionen skal diskuteres politisk på en stor konference til oktober.

 

Læs mere

 

Læs mere om projektets målsætning her.

 

Læs mere om Region Midtjyllands strategiske energiplanlægningsprojekt her (åbner nyt vindue)

Kontakt

Louise Langbak

Udviklingskonsulent

Region Midtjylland

Telefon: 78 41 18 08

E-mail: 

 

Citat Region Midtjylland

"En tredjedel af energiforbruget i Region Midtjylland som geografisk område er i dag baseret på vedvarende energi. Vi kan se, at nogle kommuner har gode muligheder for at omstille, mens andre har det sværere. Vi kan også se, at flere energiselskaber planlægger store anlæg, som lægger beslag på den samme ressource. Hvis vi vil undgå fejlinvesteringer og nå i mål, skal vi i højere grad samarbejde på tværs af kommuner og energiselskaber. Derfor laver regionen i øjeblikket fælles strategisk energiplanlægning sammen med de 19 kommuner, en række forsyningsselskaber og øvrige energiaktører."

 

Louise Langbak

Samarbejdspartnere

 
 

Opdateret: 23.3.2017

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code