Gå til sidens indhold
 

Klimaændringer tænkes ind i vandkredsløbet

Projekt: Klimatilpasning

En sammenhængende indsats mindsker risikoen for oversvømmelser, reducerer udledningen af spildevand til Aarhus Bugt og skaber en mere attraktiv by for borgerne.
 
Aarhus er følsom over for oversvømmelser, fordi byen ligger lavt ud til kysten. Med udsigt til større regnmængder og stigende vandspejl har kommunens fagfolk, Aarhus Vand og nogle af landets førende cleantech-virksomheder derfor i flere år arbejdet med bedre beskyttelse af byen mod de stigende vandmængder.

 

Fokus er ikke kun regnvandet. Hele vandets kredsløb med grundvand, spildevand, vandløb, søer og bugten er i spil og på forskellig vis en del af løsningen. Helhedstænkningen åbner  for, at de øgede vandmængder kan udnyttes som en ressource, der kan skabe mere attraktive boligområder og nye rekreative områder i naturen til gavn for borgere og besøgende.
 

Regnvand afledes lokalt

Centralt i indsatsen er en adskillelse af spildevand og regnvand, hvor spildevand afledes til renseanlæg, mens regnvand afledes lokalt via regnvandsbassiner, søer, vandløb og grønne områder eller nedsives i folks egne haver. Adskillelsen mindsker risikoen for oversvømmelse af kældre med kloakvand og reducerer udledningen af urenset spildevand til havet. Samtidig kan søer, vandløb og grønne områder anvendes til rekreative formål.
 
Andre initiativer er et avanceret overvågnings- og varslingssystem for regnvand og en kortlægning af de områder, der kan blive oversvømmet fra regn, stormflod, vandløb og højere grundvandsstand. Ved udløbet af Aarhus Å i havnen anlægger kommunen i 2013-2014 en i Danmark utraditionel og innovativ løsning til at håndtere de mere intense skybrud, vi må forvente i fremtiden. Ved at bygge en sluse med tilhørende pumpeanlæg og terrænhævning skabes et kilometerlangt reservoir i Aarhus Å gennem den centrale del af Aarhus. Her kan meget store mængder overfladevand fra tage og pladser løbe ned og blive pumpet ud i Aarhus Bugt. Dermed forebygges oversvømmelser af bygninger, inventar og infrastruktur. Slusen har desuden den gevinst, at den også beskytter Aarhus mod højvande i bugten op til 2,5 m.

Den ambitiøse indsats i hele vandkredsløbet understreger, at Aarhus er med i front, når klimaindsatsen skal gå hånd i hånd med et bedre miljø for at skabe en mere attraktiv by for borgere og virksomheder.

 

Læs mere

Kontakt

Mogens Bjørn Nielsen

Afdelingschef

Aarhus Kommune

Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 45 73

Mobil: 29 20 81 89

E-mail: 

 

Citat fra COWI

”Det er fremsynet, at man i Aarhus tænker arbejdet med klimatilpasning bredt. Der er mange spændende projekter i gang inden for klimatilpasning, og det er positivt, at vi som virksomheder involveres direkte i arbejdet gennem partnerskaber.”

 

Søren Adamsen

Politisk beslutning

De forskellige initiativer inden for klimatilpasning ligger i forlængelse af Aarhus Byråds beslutninger om Vand Vision 2100 fra januar 2010, Klimaplan 2010-2011 fra oktober 2009 og Forslag til Spildevandsplan 2013-2016 fra maj 2013.

 
 

Opdateret: 11.5.2016

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code