Gå til sidens indhold
 

Nye skove sikrer drikkevand, natur og friluftsliv

Projekt: Etablering af skov i Aarhus Kommune

Nye skove i Aarhus bliver en perle for friluftselskere og fremtidssikrer rent drikkevand til aarhusianerne.

 

Stat og Kommune samarbejder om offentlig skovrejsning

Gennem de sidste 5 år er der rejst 221 ha offentlig skov i Aarhus Kommune - 130 ha statsskov og 91 ha kommunal skov. Skovrejsningen har tre primære formål. Dels at beskytte grundvandet. Med omlægningen af den nuværende landbrugsjord til offentlig skov ophører brugen af pesticider. Det nedsætter risikoen for forurening af vores drikkevand, som hentes fra grundvandet. Dels at skabe rekreative områder for kommunens borgere og dels at sikre biodiversiteten gennem optimale livsbetingelser for forskellige dyre- og plantearter.

 

Aarhus Vand bidrager til skovrejsning

Skovrejsning er central for kommunens drikkevandsbeskyttelse, fordi de nye skove anlægges oven på kildepladser. Kildepladserne er centrale, da det er herfra, Aarhus Vand henter drikkevand til kommunens borgere. Derfor arbejder Aarhus Vand tæt sammen med Aarhus Kommune og Naturstyrelsen om at opkøbe jord, der er placeret over drikkevandsressourcer i kommunen.

Samlet set er der 8000 hektar sårbare drikkevandsområder, som endnu ikke er beskyttet enten gennem dyrkningsaftaler eller skovrejsning. Men med et mål om en samlet skovrejsning på 3200 hektar i 2030, er man et stykke af vejen.

Lodsejere er medspillere

Lodsejerne i områderne, hvor der er rejst ny skov er aktive medspillere. Eksempelvis har nabolodsejere ved rejsningen af Åbo Skov bidraget positivt i realisering af skovplanerne. Via et jordfordeling har en golfklub afgivet jord til den nye skov, og en privat landmand, der ejer jord omkring vandboringerne, har rejst privat skov på sine marker. Partnerskabet indebærer blandt andet, at landmandens køer græsser på kommunens jord, og at de to parter samarbejder om anlæg af skovstier og åbning af markernes drænsystem til søer og åbne vandløb.

 

Samarbejdet mellem Aarhus Kommune, Aarhus Vand og en landmand vest for Aarhus har dermed banet vejen for et af de mest markante skovrejsningsprojekter i Østjylland i mange år. Åbo Skov vest for Aarhus er med sine 76 hektar på størrelse med Riis Skov, og med 7,5 kilometer stier er den et perfekt udflugtsmål for motionister og naturelskere. Skoven ligger i Aarhus Ådal lige vest for Årslev Engsø og er via Brabrandstien forbundet med Aarhus midtby.

Nytænkende partnerskaber sikrer mere skov

Det er centralt i arbejdet med skovrejsning at involvere forskellige aktører. Aarhus Vand og lodsejerne er som før nævnt nogle af dem. Men også den entreprenør, som står for plantning og vedligeholdelse af skoven er dybt involveret i arbejdet, og kommer med anbefalinger til, hvordan skoven kan udformes. Ligeledes er Aarhus Universitet involveret i skovrejsning gennem et konkret projekt syd for Aarhus.

 

Læs mere her: Ny skov bliver forsøgsområde

 

Derudover arbejder Aarhus Kommune også sammen med ’Growing Trees Network’, som er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at gøre det muligt for virksomheder, foreninger og private at støtte skovrejsning ved køb af træer. Hensigten er at bidrage til at beskytte grundvand, skabe nye friluftsområder og et renere miljø.

Kommunen lægger jord til, mens tilskud fra Growing Trees Network finansierer plantning af skoven. Kommunen står for den efterfølgende drift af skoven. Læs mere her: Growing Trees Network

 

Læs mere om projektet

 

Læs mere om projektets målsætning her.

Kontakt

Morten Hartvigsen

Sektionsleder

Orbicon A/S

Jens Juuls Vej 16

8260 Viby J

Mobil: 23 61 37 31

E-mail: 

 

Citat fra Orbicon

"Det gælder om at skabe tillid mellem parterne, og ved jordfordeling er det faktisk lykkedes at etablere et særdeles godt samarbejde, som har gjort, at alle parter har fået noget godt ud af det."

 

Morten Hartvigsen


”Vi har altid været sammen om naturen! Det nye er, at vi nu kan hjælpe naturen, og samtidig hjælpe andre og os selv. At Aarhus kommune åbner for, at vi som borgere kan være med til at bidrage til sikring af fremtidens drikkevand, er både inddragende og visionært. Når vi planter træer på kommunal jord oven over grundvandsressourcerne, får vi samtidig renere luft og flere rekreative områder. De positive naturpåvirkninger, vi skaber sammen, er en aktiv hjælp til klimaet.”


Lars Heiselberg Jensen og Kim Nielsen, Growing Trees Network

Politisk beslutning

Skovrejsningen i Åbo Skov gennemføres i forlængelse af Kommuneplan 2009. Planen indebærer, at der senest i år 2030 skal være etableret 3.200 hektar ny skov i Aarhus Kommune.

 
 

Opdateret: 23.3.2017

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code