Gå til sidens indhold
 

Realtidsdata om spildevand skal lette prioriteringen af overløb

Projekt: Avanceret online måling af overløbskvalitet (AMOK)

Bredt samarbejde mellem forsyning, vidensinstitutioner og private vandfirmaer skal udvikle en metode, som i realtid kan måle kvaliteten af spildevand. Det skal gøre det nemmere at lave kontrollerede overløb under kraftige regnskyl ud fra en præcis, aktuel risikovurdering.

Ved meget kraftigt regnvejr er overløb fra kloakker uundgåelige, men med nye muligheder for intelligent styring af vandmængderne er det muligt at lave kontrollerede overløb på de steder, hvor det udgør den mindste risiko. Mulighederne har skabt et behov for viden i realtid om, hvordan spildevandet er sammensat på forskellige steder og under forskellige regnmængder, så forsyningen kan prioritere mellem mere og mindre risikable overløb, og derved mindske den samlede miljøpåvirkning.

 

Prioriteringen af overløb kan skabe plads i afløbssystemet til det mest forurenede spildevand og sikre, at det ikke løber ud i å, sø og bugt, som ellers ville være konsekvensen af kraftige regnskyl. 

Dette hidtil udækkede behov for aktuel viden om spildevandets sammensætning forsøger udviklingsprojektet AMOK – Avanceret online Måling af Overløbs-Kvalitet – at råde bod på. 

Aarhus Vand samarbejder med forskere på DTU og i Aalborg, og med virksomhederne DHI og Krüger, der beskæftiger sig med rådgivning indenfor vandområdet.


Vækstområde

Badevandskvalitet er i politisk fokus og både EU og Aarhus Kommune har opstillet krav om rent vand i have, søer og vandløb. Vandmiljøet er under pres fra klimaforandringer, der fører til flere kraftige regnskyl og mere pres på kloakkerne. 

Situationen skaber mulighed for innovative samarbejder mellem forsyningerne, der ønsker at finde nye løsninger på udfordringerne, forskerne, der ønsker at skabe ny viden, og leverandørerne, der har interesse i at forankre deres produktudvikling i praktiske behov og teste deres produkter i stor skala. 

Perspektivet for AMOK-projektet er således at afprøve og forbedre teknologien og finde en bedste praksis for at forudsige spildevandets kvalitet, inden overløbene sker, og måle spildevandskvalitet online, mens overløbene sker.


Interesse fra hele vandsektoren

Projektet er vokset ud af det større forskningsprojekt ”Storm and Wastewater Informatics”, som henledte opmærksomheden på behovet for online overvågning af spildevandets kvalitet. Udviklingen af nye styringsredskaber for spildevandet og optiske sensorer, der kan måle forskellige parametre i spildevandet præcist og online til rimelige priser, har banet vejen for AMOK-projektet. 

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTUF), en uafhængig fond som støtter projekter, der bidrager til effektivisering af sektoren, har medfinansieret AMOK. Fonden støtter desuden innovation i branchen ved at bidrage til forbedret samarbejde mellem forsyninger, forskere og industri. 

Et af kravene til VTUF-støttede projekter er, at resultaterne gøres tilgængelige for hele branchen. Derfor vil AMOK-projektets arbejde komme alle forsyninger til gode, når dataindsamlingen afsluttes med udgangen af 2014.

 

Læs mere

 

Læs mere om projektets målsætning her.

Kontakt

Anitha K. Sharma

Postdoc

DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi

Anker Engelunds Vej 1, bygning 101A

2800  Kgs. Lyngby

Telefon: 45251590

E-mail: 

 

Kontakt

Jan Høgh

Procesingeniør

Krüger A/S

Haslegårdsvænget 18

8210 Aarhus V.

Telefon: 87463364

Mobil: 42120857

E-mail: 

 

Citat fra DTU Miljø

”Projektet giver os et helt års datasæt med rigtig mange parametre for spildevandets kvalitet under forskellige forhold, som er et kæmpe aktiv både for forskning, forsyninger og rådgivere. Spildevandets kvalitet er kompleks og sammensat af mange forskellige parametre. Projektet undersøger, om der findes robuste, driftssikre, mindre vedligeholdelseskrævende og billige online og eller software sensorer, som kan give en rimelig indikation af spildevandets kvalitet og dermed danne et bedre grundlag for hvordan overløb skal håndteres. Det giver meget mere viden end for blot få år siden, og det er ikke bare grundforskning, men anvendelig viden.”  


Anitha K. Sharma

Citat fra Krüger

”Aarhus Vand er en meget interessant samarbejdspartner for Krüger. De er meget kompetente medspillere, og har stort volumen og nogle behov, som er forankret i praktiske udfordringer. Det giver en virksomhed som Krüger en god mulighed for at udvikle produkter og viden, som løser konkrete problemer, og som er testet i en skala, der er umulig at skabe i et laboratorium. Vi har store forventninger til, at AMOK-projektet på denne måde skaber ny viden i branchen og grundlag for endnu bedre produkter.”


Jan Høgh.

Politisk beslutning

EU's badevandsdirektiv fra 2006 samt Spildevandsplan 2013-2016, vedtaget af Aarhus Byråd i 2013.
 
 

Opdateret: 11.5.2016

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code