Gå til sidens indhold
 

Realtidsstyring af vand fra skybrud hindrer forurening af Aarhus Bugtens badevand

Projekt: Samstyring

Aarhus Vand har sammen med førende vandfaglige rådgivningsfirmaer gjort det muligt at styre spildevandssystemet automatisk og i realtid. Dermed bliver kapaciteten udnyttet bedre og sætter forsyningen i stand til at afbøde kloakoverløb, der forurener badevandet.

Under kraftigt regnvejr kan renseanlæggene ikke nå at rense alt vandet og med forventningen om fremtidigt ekstremvejr har Aarhus Kommune opført en række opmagasineringsbassiner, der kan tilbageholde opspædet spildevand, så det ikke ender i – og forurener – byens badevand.

Men for at systemets fulde kapacitet kan blive udnyttet, kræver det at vandet styres derhen, hvor kapaciteten er på det givne tidspunkt, og at der bliver udviklet forskellige styringsmekanismer til forskellige nedbørshændelser. Derfor har Aarhus Vand – sammen med de vandfaglige konsulentfirmaer Krüger og DHI – brugt fem år på at udvikle ”Operational Real Time Control”, et avanceret system for drift og styring af infrastruktur for spildevand.

Projektet giver mulighed for online styring af vandet baseret på præcise regnprognoser fra en dedikeret radar, som detaljeret kan beskrive hvor og med hvilken intensitet det regner. Systemet udnytter således, at det ikke regner lige kraftigt alle steder i byen og dermed skal det regne meget kraftigere og meget længere, før det medfører oversvømmelser fra kloaksystemet med forurening af vandløb og hav til følge.

Udover forbedring af vandmiljøkvaliteten har det været et klart mål med projektet at udvikle produkter og løsninger, som virksomhederne kan afsætte til forsyninger og bysamfund herhjemme og i udlandet.

 

Radar, algoritme og tilbagefald

Samstyringen fungerer som udgangspunkt online og automatisk. Radaren aflæser vejret og indberetter hver femte minut til en database, der omregner oplysningerne til afløbsmodeller. Modellerne fortæller noget om, hvor regnen vil falde, hvordan den vil ophobe sig og hvad det vil betyde for kloaksystemerne. Systemet kan altså ved hjælp af algoritmer for afløb og med hensyntagen til hydrauliske forhold i kloakkerne selv lede vandet ned i de ledige bassiner, som er placeret på strategiske steder i byen.

Men én ting er modeller og algoritmer, noget andet er meteorologiske og mekaniske realiteter. Radar, mekaniske installationer og kloakker er alt sammen noget, der kan rammes af uheld. Derfor har gruppen bag projektet udviklet tre trin af tilbagefald, der automatisk sættes i kraft, hvis dele af den automatiske styring ikke fungerer. Det betyder, at der ikke behøver at være døgnbemanding på forsyningen. Relevant personale bliver i stedet alarmeret, hvis det er nødvendigt. Desuden er der oprettet en arbejdsgruppe, der mødes efter heftige regnhændelser og evaluerer systemets reaktion. 

 

Åbent samarbejde

Udviklingen af styringsmekanismen har været længe undervejs og vil fortsætte, efterhånden som store regnskyl skaber erfaringer og data, som igen skaber behov for efterjusteringer af det overordnede system. Engagementet er blevet bevaret hele vejen igennem, fordi både forsyning og deltagende virksomheder får noget ud af arbejdet.

Projektet er gennemført som et åbent samarbejde, hvor data og erfaringer er blevet gjort tilgængelige for alle deltagere. Det har givet videndeling og sørget for, at forsyningen selv kan arbejde videre med systemet, når de private parter slipper projektet.
Krüger og DHI, som er kommercielle virksomheder, får til gengæld mulighed for at udvikle og teste produkter og løsninger i fuld skala. Styring af spildevand under regn er en mulighed for mange kystbyer med et forældet eller dårligt dimensioneret kloaksystem og en trussel om stigende vandstand fra havet.

 

Læs mere

 

Læs mere om projektets målsætning her.

Kontakt

Nikolaj Mølbye

Projektingeniør

Krüger A/S

Haslegårdsvænget 18

8210 Aarhus V

Telefon: 87 46 33 40

E-mail: 

 

Citat fra Krüger

”Vores virksomhed er gennemsyret af den holdning, at den gode idé får frie rammer. Alle er dybest set udviklere og derfor har Samstyring været et interessant projekt. Udviklingsprojekter koster penge, men de er godt givet ud. Vi får altid noget ud af det og skaber bedre produkter at afsætte i udlandet. Gruppen omkring projektet har fungeret godt – al viden er blevet delt og alle har søgt at skabe værdi.”

Nikolaj Mølbye

Politisk beslutning

Spildevandsplan 2006, ”Bedre Vandkvalitet i Brabrand Sø, Aarhus Å og Aarhus Havn”.

Samarbejdspartnere

 
 

Opdateret: 11.5.2016

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code