Gå til sidens indhold
 

Sluse tilpasser Aarhus til mere vand

Etablering af sluse- og pumpeanlæg ved udmundingen af Aarhus Å

Aarhus Kommune bliver færdige med at anlægge et sluse- og pumpeanlæg ved mundingen af Aarhus Å i sensommeren 2015. Anlægget skal beskytte midtbyen mod oversvømmelser. Samtidig giver slusen mulighed for at bruge åen som et stort vandreservoir, hvor der er plads til regnvand under ekstreme regnskyl. Slusen er et eksempel på, at man ved at skabe tid og plads til vandet, kan tilpasse en moderne by som Aarhus til de stigende vandmængder.

Og slusen er nødvendig. Aarhus midtby ligger i en ådal, som er i overhængende fare for at blive oversvømmet. I 2006 var det kun 10 cm, der afholdt vandet fra at trænge ind i midtbyen. Slusen kan – sammen med en terrænhævning – holde vandstande på op til 2,5 meter over normal vandstand fra døren – og kældrene. At det oven i købet er en løsning, der kan betale sig rent økonomisk, er endnu et plus. Slusen koster 46 millioner at anlægge. Men skal man lave traditionelle løsninger, der kan tage den samme mængde vand, koster det flere gange dette beløb.

En yderligere positiv effekt af slusen og terrænhævningen er, at anlægget også kan holde havvandet væk fra midtbyen, hvis vandstanden i bugten stiger op til 2,5 m over dagligt vande. Så højt har havvandet aldrig stået i Aarhus – rekorden fra november 2006 ligger på knap to meter over dagligt vande.

 

Nytænkning giver inspiration

Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S arbejder sammen om at forebygge oversvømmelser ved at sørge for ” tid og plads til vandet”. Det sker bland andet gennem separatkloakering, anlæg af store sammenhængende regnvandsbassiner og anlæg af nye søer, der fungerer som reservoirer. Samtidig med disse løsninger etablerer kommunen en sluse med pumpeanlæg, der bygges ved åens udmunding i havnen. Der er altså tale om mange delindsatser, som tilsammen er med til at tilpasse Aarhus til mere vand i fremtiden. Måden at tænke sluseanlægget i Aarhus på er en løsning, der ikke har været anvendt i Danmark længe, mens den er meget udbredt blandt andet i Tyskland og Holland. Sluseanlægget giver derfor inspiration andre steder i landet, og flere danske byer er ved at afklare, om en sluse også er løsningen på deres udfordringer med mere intens regn og stigende vandstande.   Læs mere

Kontakt

Alex Laursen

Projektchef

Alectia

Skanderborgvej 190

8260 Viby J

Telefon: 88 19 10 00

E-mail: 

 

Citat fra Alectia

”Det spændende i projektet er, at få de tekniske løsninger til at fungere, når anlægget er så stort, som det er. Det betyder, at vi har haft blikket vendt mod udlandet, da der ikke er referencer at finde i Danmark på så store anlæg. Derudover har det været spændende at arbejde med at få designet af slusen til at passe ind i det bymiljø, hvor slusen ligger.”

 

Alex Laursen

Politisk beslutning

Byrådet besluttede i efteråret 2010, at etablering af klimatilpasning i forhold til Aarhus midtby, i form af sikring mod oversvømmelse ("Slusen"), skulle gennemføres i tidsmæssig og projektmæssig tilknytning til Multimediehuset. Læs mere her og her.

Urban Mediaspace

Slusebyggeriet er en del af det store anlægsbyggeri ”Urban Mediaspace, som strækker sig fra udløbet af Aarhus Å til Nørreport. Projektets mest synlige del bliver byens nye hovedbibliotek og multimediehus, DOKK1, som får solceller på taget. Som helhed vil området fungere som ny, rekreativ og CO2-venlig bydel med højklasset cykelsti, gangsti og letbane, der skal gøre det nemmere at vælge bilen fra.
 
 

Opdateret: 11.5.2016

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code