Gå til sidens indhold
 

Det nye biomassefyret kraftvarmeværk

Det nye biomassefyrede kraftvarmeværk i Aarhus Kommune opføres ved kommunens eksisterende affaldsfyrede kraftvarmeanlæg. Der rejses, som et arkitektonisk samlende virkemiddel, en ny fælles skorsten omkring de to anlægs røgrør.


Værket får en effekt på ca. 110 MW, heraf ca. 80 MW varme og ca. 30 MW el. Det primære brændsel vil være halm, men det er muligt at tilsætte 30-50 procent flis.


Kraftvarmeanlægget forventes at stå klar til fyringssæsonen 2016-2017. Værket kommer til at levere 20 procent af varmen.


CO2-neutral varmeproduktion

 

Det halmfyrede kraftvarmeværk bliver et eksempel på CO2-neutral varmeproduktion.

 

Et andet eksempel bliver træpillefyring på Studstrupværket.

 

I overensstemmelse med Aarhus Kommunes planlægning bliver varmeproduktionen i kommunen så godt som CO2-neutral omkring 2016-2017, når

  • Studstrupværket ophører med at producere varme ved hjælp af kul og i stedet fyrer med træpiller
  • Det biomassefyrede kraftvarmeværk er færdigt

Kontakt

Erik Vilstrup Sørensen

Projektleder

AffaldVarme Aarhus

Telefon: 89 40 12 62

Mobil: 21 17 00 59

 

Citat AffaldVarme Aarhus

”Beslutningen om at opføre et biomassefyret kraftvarmeværk er et stort skridt i retning af at opfylde Aarhus Byråds ønsker om en CO2-neutral fjernvarmeforsyning, der er flerstrenget. Det betyder, at forsyningen skal være baseret på forskellige brændsler eller vedvarende energier og flere forskellige leverandører af fjernvarme. Projektet udmærker sig derudover ved, at biomassen, i form af halm, for en stor dels vedkommende vil kunne komme fra lokalområdet, så projektet giver basis for lokale arbejdspladser.” 


Erik Vilstrup Sørensen

Økonomi

Projektet har et anlægsprojekt på 1,3 mia. kr.

 
 

Opdateret: 11.5.2016

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code