Gå til sidens indhold
 

Innovative samarbejder

Nytænkende samarbejder mellem kommune, virksomheder og forskere er en af nøglerne til grøn vækst i Aarhus.

I Aarhus er der stor fokus på, at kommunen arbejder tæt sammen med virksomheder, forsyningsselskaber, universiteter, videnscentre og andre kommuner om at udvikle nye løsninger, der gør byen grønnere og skaber vækst i cleantech-sektoren.

 

Upåagtet om det handler om etablering af en ny skov, optimering af fjernvarmesystemet eller udvikling af en innovativ teknologi til spildevandsrensning, giver involveringen af de rette samarbejdspartnere bedre resultater, en større forankring hos brugerne og flere vækstmuligheder for erhvervslivet. Og Aarhus Kommune påtager sig gerne rollen som facilitator og lader virksomhederne være i centrum.

 

Partnerskaber og netværk

Hvor det er muligt, indgår kommunen i faste partnerskaber med virksomheder og andre aktører. Dette er blandt andet tilfældet med Åbo Skov vest for Aarhus, hvor en privat lodsejer opfører en del af skoven, og ved etableringen af byen Nye, som en privat ejendomsudvikler står bag.

 

Aarhus Kommune deltager i en række innovationsnetværk, hvor kommunen sammen med virksomheder finder løsninger på konkrete problemer – fx  trængslen i erhvervsområdet i Skejby. Aarhus har cirka 40 aktive klimapartnere, der sammen arbejder for at skabe grøn vækst og gøre byen CO2-neutral i 2030.

 

Inddragelse af borgere og brugere

Der lægges stor vægt på at inddrage borgerne og brugere aktivt i udviklingen af nye initiativer og  overlade ansvaret til brugerne, hvis der er interesse for det. Eksempelvis har en gruppe engagerede borgere påtaget sig ansvaret for at vedligeholde rosenbedene i Botanisk Have, ligesom en række virksomheder i Skejby har taget initiativ til dialog om nye stiforbindelser i området, projekt Grøn Skejby m.v. 

 

Internt i forvaltningerne er der også stort fokus på at gentænke traditionelle samarbejdsformer og modeller. Eksempelvis bruges der en ny samarbejdsmodel til at skabe en mere effektiv vedligeholdelse af de grønne områder, ligesom indsatsen for at mindske mængden af henkastet affald er organiseret på tværs af forvaltningerne for at skabe en renere by for færre kroner.

Kontakt

Erik Jespersen

Direktør

Aarhus Kommune

Teknik og Miljø

Telefon: 89 40 23 52

Mobil: 25 70 23 52

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 23.3.2017

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Aarhus Kommune

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code