Gå til sidens indhold
 

Begreb, fænomen og tilgang

Recovery kan ikke defineres entydigt. William Anthony – professor ved Center for Rehabilitation, Boston University – bidrager dog med et værdifuldt bud på en definition, som ses i boksen.

De tre dimensioner af recovery

Det kan være en hjælp at skelne mellem tre dimensioner af recovery: Recovery som begreb, recovery som fænomen og recovery som tilgang.

 

Begrebet

Begrebet recovery dækker over nogle subjektive definitioner, der tager udgangspunkt i en oplevet proces. Recovery handler ikke om helbredelse eller om at vende tilbage til det, der var, det handler derimod om at komme videre – om at bevæge sig hen imod et selvbillede, hvor man ikke lader sygdommen være en altdominerende del.

 

Fænomenet

Fænomenet recovery er i modsætning hertil en objektiv definition, som tager udgangspunkt i det, man udefra kan observere og måle. Der arbejdes med to niveauer for recovery – at komme sig socialt og at komme sig helt. At komme sig socialt indebærer, at personen stadig kan fremvise kliniske tegn og symptomer på psykiske lidelser som f.eks. at høre stemmer eller have vrangforestillinger. Men disse symptomer forhindrer ikke personen i at deltage i det sociale liv, f.eks. arbejde, sociale netværk og sociale aktiviteter.


At komme sig helt indebærer derimod et totalt fravær af symptomer. For at blive betragtet som en, der er kommet sig helt, kræves det, at bedringen er af en vis varighed, og at man ikke er tilknyttet nogen form for vedvarende medicinsk behandling.

 

Tilgangen

Tilgangen recovery dækker ifølge Pernille Jensen – projektleder for "Projekt recovery-orientering" – over den professionelle indsats i forhold til mennesker, der oplever psykiske forstyrrelser, og skal betragtes som det styrende perspektiv i den psykosociale rehabilitering. Det er ikke en model eller en metode, men indeholder principper og bud på standarder, der understøtter og genopbygger de værdier og faktorer, der er essentielle i en recovery-proces.

Et bud på en definition

"Recovery er en dybt personlig og unik proces, som forandrer personens holdninger og værdier.

 

Recovery indebærer en opdagelsesrejse ind i sig selv som menneske og en forandringsproces, hvor man vokser hinsides den katastrofe, som den psykiatriske sygdom har forårsaget."

 

William Anthony,
Center for Rehabilitation,

Boston University

 
 

Opdateret: 30.4.2013

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:   RecoveryDK

Telefon: 89 40 30 99

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code