Gå til sidens indhold

Takster 2018

Her kan du se taksterne for Dagtilbud, SFO og Fritidstilbud for 2018

I Aarhus Kommune er juli måned betalingsfri. Det gælder dog ikke for børn som bor i Aarhus Kommune og har plads i en anden kommune, her vil der være opkrævning i 12 måneder, juli måned er derfor ikke betalingsfri, undtaget herfra er opkrævningen for SFO.

 

Dagplejen

Dagplejen - uanset alder - 1. januar 2018
 • Heldags dagpleje 48 timer pr. uge - 2.925 kr. pr. måned

 

 • Deltids dagpleje 32 timer pr. uge - 1.950 kr. pr. måned

 

Muligheden for 32 timer i dagpleje findes kun ved 1 dagplejer i Skødstrup.

Dagtilbudsafdelinger

Dagtilbudsafdelinger inklusiv kost - 1. januar 2018
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge - 2.938 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge - 4.152 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge - 1.754 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge - 2.376 kr. pr. måned

 

Dagtilbudsafdelinger eksklusiv kost - 1. januar 2018
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge - 2.428 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge - 3.642 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år 
  • 30 timer pr. uge - 1.244 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge - 1.866 kr. pr. måned

Deltidsinstitutionen Valnødden

Valnødden, eksklusiv kost - 1. januar 2018
Deltidsinstitution med maksimalt 40 timer pr. uge
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge - 2.428 kr. pr. måned
  • 40 timer pr. uge - 2.980 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge - 1.244 kr. pr. måned
  • 40 timer pr. uge - 1.527 kr. pr. måned

Dagtilbudsafdelinger med udviet åbningstid

Børnely med udvidet åbningstid (inklusiv kost) - 1. januar 2018
Mandag - fredag kl. 6.30 - 20.00
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 3.491 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 4.705 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.944 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 2.566 kr. pr. måned

 

DII Bodøgården med udvidet åbningstid (eksklusiv kost) - 1. januar 2018
Mandag - fredag kl. 6.30 - 22.00
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 3.337 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 4.551 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.556 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 2.178 kr. pr. måned

  

Børnehuset Klodshans med udvidet åbningstid (inklusiv kost) - 1. januar 2018
Mandag - torsdag 6.30 - 19.00, fredag 6.30 - 18.00

 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 3.277 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 4.491 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.870 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 2.492 kr. pr. måned

 

Børnehuset Stenvej med udvidet åbningstid (inklusiv kost) - 1. januar 2018
Mandag - fredag 6.30 - 19.00
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 3.312 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 4.526 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.882 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 2.504 kr. pr. måned

 

DII Hurlumhejhuset med udvidet åbningstid (inklusiv kost) - 1. januar 2018
Mandag - fredag 6.00 - 20.00
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 3.579 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 4.793 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.974 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 2.596 kr. pr. måned

 

Skolefritidsordning

Skolefritidsordning - 1. januar 2018
 • 0. - 3. klasse
  • 1.692 kr. pr. måned
 Morgenpasning for 4. klasses børn i SFO
 • 4. klasse
  • 437 kr. pr. måned

 

NYT! Morgenpasning for 4. klasses børn fra 1. januar 2018

Byrådet har vedtaget, at 4. klasses børn fra 1. januar 2018 har mulighed for morgenpasning i SFO.

Skolefritidsordning i Specialskoler, specialklasser og børn med vidtgående timer

Skolefritidsordning på Specialskoler, i Specialklasser og børn med vidtgående timer

1. januar 2018

 • 0. - 3 . klasse
  • 1.692 kr. pr. måned

 

 • 4. klasse og derover
  • 1.137 kr. pr. måned

 

Alle børn i Specialskole, specialklasse og børn med vidtgående timer har mulighed for at benytte Skolefritidsordningen frem til og med 7 klasse.

Pasningstilbud på heldagsskolerne

Pasningstilbud på heldagsskolerne - 1. januar 2018
Søndervangsskolen og Tovshøjskolen
 • 0. - 3. klasse
  • I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00 - 273 kr. pr. måned
  • I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00 - 273 kr. pr. måned  

 

 • 4. klasse
  • I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00 - 178 kr. pr. måned
  • I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00 - 178 kr. pr. måned  

Klubtilbud

Fritids- og ungdomsklub - 1. januar 2018
Gælder også klubtilbud til børn og unge med handicap

 

 • Fritidsklub (4. klasse til 6. klasse )
  • 718 kr. pr. måned (fuldt medlemskab)
 • Ungdomsklub (7. klasse til 18 år)
  • 253 kr. pr. måned (fuldt medlemskab) 

Differentieret kontingent i Fritidsklub

Det har tidligere været muligt at blive tilmeldt differentieret kontingent i Fritidsklub.

Fra 1. august 2017 er dette ikke muligt mere, med mindre barnet før 1. august 2017 var indmeldt på differentieret kontingent. For de børn, hvor dette er tilfældet er det følgende takster der er gældende

 

 • Fuldt medlemskab
  • 718 kr. pr. måned
 • 2/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter (max 2/3 af klubbens åbningstid)
  • 240 kr. pr. måned
 • 1/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter (max 1/3 af klubbens åbningstid)
  • 477 kr. pr. måned

Differentieret kontingent i Ungdomsklub

I nogle ungdomsklubber er der mulighed for at tilmelde sig særligt tilrettelagte aktiviteter, f.eks. madaften, fodboldturnering, projektforløb eller lignende, til et lavere kontingent.

 

Hvis dette er tilfældet i din ungdomsklub, kan du læse mere om hvilke aktiviteter, der er tale om på klubbens hjemmeside.

 

I ungdomsklubber med differentieret kontingent er der tre typer medlemskab.

 • Fuldt medlemskab
  • 253 kr. pr. måned
 • 2/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter (max 2/3 af klubbens åbningstid)
  • 168 kr. pr. måned
 • 1/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter (max 1/3 af klubbens åbningstid)
  • 84 kr. pr. måned

 

Klubtilbud med reduceret kontingent

Klubtilbud med reduceret kontingent - 1. januar 2018
 • 4. klasse til 6. klasse 221 kr. pr. år
 • 7. klasse til 18 år - 110 kr. pr. år.

 

Disse klubber er omfattet af reduceret kontingent:

 • Klub/Legeplads Hasle
 • Klubben Rosenhøj
 • Klub/Legeplads Gellerup
 • KLUB3 - Ungemiljøet
 • Klub/Legeplads Tovshøj
 • Klub/Legeplads Ellekær

Økonomisk friplads og søskendetilskud

Økonomisk friplads og søskendetilskud

Efter ansøgning kan der bevilliges økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens beregnede indkomst er mellem 173.801 og 539.800 kr. kan der bevilges økonomisk friplads. Er husstandens beregnede årlige indkomst under 173.801 kr. bevilliges der fuld fripladstilskud.

 

Fripladstilskud for enlige forsørgere i 2018

Fripladsskalaen forhøjes med 60.801 kr. for enlige forsørgere.

 

Søskendetilskud

Søskendetilskud bevilliges automatisk og gives til det barn, hvor den månedlige takst er mindst. Der betales fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser.

 

Som søskende betragtes børn i samme husstand/familie med samme folkeregister adresse - dog ikke børn som er anbragt i pleje.

 

Der ydes ikke søskende tilskud til børn i klub.

 

Bemærk at der ikke ydes friplads- og søskendetilskud efter ovennævnte regler (dagtilbudsloven) til børn optaget i privatskoler. Nogle privatskoler har egne ordninger på området, hvorfor der henvises til de enkelte privatskoler.

Takstnedsættelse

I vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner nedsættes den månedlige forældrebetaling fra den 1. i den måneden hvor barnet fylder 3 år. Denne regel er også gældende, selvom et barn i en integreret institution flytter til anden stue eller børnegruppe inden sin 3 års fødselsdag.

 

I klub ændres taksten fra fritidsklub til ungdomsklub fra d. 1. august det år barnet starter i 7. klasse.

 
 

Opdateret: 14.11.2017

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Pladsanvisningen

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code