Gå til sidens indhold

Takster 2017

Her kan du se taksterne for 2017 for dagtilbud, SFO og klubtilbud

Dagplejen

Dagtilbudafdelinger  

Deltidsinstitutionen Valnødden

Børnely med udvidet tid

DII Drivhuset med udvidet tid
Børnehuset Klodshans med udvidet tid
Børnehuset Stenvej med udvidet tid

Hurlumhejhuset med udvidet tid

SFO

SFO på Heldagsskolerne
Åbne klubtilbud


Dagplejen
Dagpleje (Uanset alder)  Forældrebetaling  
pr. måned - fra 1. januar 2017
Heldags 48 timer pr. uge    2.886 kr.
Deltids 32 timer pr. uge*   1.924 kr. 
*Muligheden for 32 timer i dagplejen findes kun ved 1 dagplejere i Skødstrup.


Dagtilbudsafdelinger 

Dagtilbudsafdelinger 

Forældrebetaling

pr. måned ekskl. kost

fra 1. januar 2017 

Forældrebetaling

pr. måned inkl. kost

fra 1. januar 2017        

30 timer - under 3 år    2.377 kr.  2.881 kr.
52 timer - under 3 år   3.566 kr.  4.070 kr.
30 timer - over 3 år   1.239 kr.  1.743 kr.

52 timer - over 3 år

  1.859 kr.  2.363 kr.
   
Takster for Valnødden (40 timer pr. uge) 
Deltidsinstitutioner med maksimalt 40 timer

Dagtilbudsafdelinger                              

Forældrebetaling

pr. måned ekskl. kost

fra 1. januar 2017                

30 timer - under 3 år   2.377 kr. 
40 time - under 3 år   2.918 kr. 
30 timer - over 3 år   1.239 kr.
40 time - over 3 år   1.521 kr. 

       Takster for Børnely med udvidet åbningstid
Mandag - fredag kl. 6.30 - 20.00

Dagtilbudsafdelinger

Forældrebetaling

pr. måned inkl. 

kost fra 1. januar 2017       

30 timer + udvidet tid under 3 år              

3.422 kr. 

30 timer + udvidet tid over 3 år

1.932 kr. 

52 timer + udvidet tid under 3 år

4.611 kr. 

52 timer + udvidet tid over 3 år

2.552 kr. 


Takster for DII Bodøgården med udvidet åbningstid
Mandag - Fredag kl. 6.30 - 22.00
Dagtilbudsafdelinger                            

Forældrebetaling
 pr. måned ekskl. kost 
fra 1. januar 2017               

30 timer med udvidet tid under 3 år  3.267 kr. 
30 timer med udvidet tid over 3 år  1.550 kr. 
52 timer med udvidet tid under 3 år  4.456 kr. 
52 timer med udvidet tid over 3 år  2.170 kr. 

Takster for Børnehuset Klodshans med udvidet åbningstid 
Mandag til torsdag kl. 6.30 - 19.00, fredag kl. 6.30 - 18.00
Dagtilbudsafdelinger         Forældrebetaling 
pr. måned ekskl. kost 
fra 1. januar 2017             
30 timer med udvidet tid under  3 år 2.709 kr. 
30 timer med udvidet til over 3 år  1.355 kr. 
52 timer med udvidet tid under 3 år  3.898 kr. 
52 timer med udvidet tid over 3 år  1.975 kr. 


Takster for Børnehuset Stenvej med udvidet åbningstid
Mandag til fredag kl. 6.30 - 19.00
Dagtilbudsafdelinger                              Forældrebetaling 
pr. måned inkl. kost 
fra 1. januar 2017             
30 timer med udvidet tid under 3 år  3.247 kr. 
30 timer med udvidet tid over 3 år 1.871 kr. 
52 timer med udvidet tid under 3 år  4.436 kr.
52 timer med udvidet tid over 3 år  2.491 kr. 


Takster for DII Hurlumhejhuset med udvidet tid
Mandag til fredag kl. 6.00 - 20.00
Dagtilbudsafdelinger  Forældrebetaling 
pr. måned ekskl. kost 
fra 1. januar 2017
30 timer med udvidet tid under 3 år        3.005 kr. 
30 timer med udvidet tid over 3 år  1.458 kr. 
52 timer med udvidet tid under 3 år  4.194 kr. 
 52 timer med udvidet tid over 3 år 2.078 kr. 

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning                              

Forældrebetaling

pr. måned - fra 1. januar 2017   

0. - 3. klasse   1.696 kr.
4. klasse - (Fremtil 31. juli 2017)**   1.139 kr.

 

Pasningstilbud på heldagsskolerne

Pasningstilbud på heldagsskolerne 

                                                           

Forældrebetaling

pr. måned - 1. januar 2017        

0. - 3. klasse

I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00

  270 kr.

I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00

  270 kr.
4. klasse** (Frem til 31. juli 2017)

I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00

  175 kr.

I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00

  175 kr.

** Byrådet har vedtaget at fritidstlbud for 4. klasse overgår fra SFO til Fritidsklub pr. 1. august 2017. 


Åbne klubtilbud 
                (gælder også klubtilbud til handicappede)
Åbne klubtilbud                                    Forældrebetaling
pr. måned                               
  1. januar 2017 
5. og 6. klasse ** 709 kr. 
7. klasse - 18 år  250 kr. 
   
  1. august 2017 
4. klasse - 6. klasse **  709 kr.
7. klasse - 18 år  250 kr. 
   
Differentieret kontingent
(Gælder kun udvalgte klubber)
 
 
5. klasse og 6. klasse  1. januar 2017 
1/3 medlemskab (1 - 10 timer pr. uge)* 237 kr. 
2/3 medlemskab (11 - 20 timer pr. uge)* 471 kr. 
Fuldt medlemskab (21 - 30 timer pr. uge)   709 kr. 
   
 4. klasse til 6 klasse ** 1. august 2017 
1/3 medlemskab (1 - 10 timer pr. uge)*  237 kr.
2/3 medlemskab (11 - 20 timer pr. uge)* 471 kr. 
Fuldt medlemskab (21 - 30 timer pr. uge) 709 kr. 
   
7. klasse - 18 år   1. januar 2017
1/3 medlemskab (1 - 8 timer pr. uge)* 83 kr. 
2/3 medlemskab (9 - 16 timer pr. uge)* 166 kr. 
Fuldt medlemskab (17 - 25 timer pr. uge)  250 kr. 
   
Klubber med reduceret kontingent   
5. og 6. klasse 218 kr. pr. år 
4. til 6. klasse fra 1. august 2017 ** 218 kr. pr. år 
7. klasse til 18 år  108 kr. pr. år

 

Disse klubber er omfattet af reduceret takst:

  • Klub/Legeplads Hasle 
  • Klubben Rosenhøj
  • Klub/Legeplads Gellerup 
  • KLUB3 - Ungemiljøet Sødal  
  • Klub/Legeplads Tovshøj 
  • Klub/Legeplads Ellekær

 

* Differentieret kontingent (gælder kun for udvalgte klubber)

Der kan lokalt være mulighed for at tilmelde sig deltidsaktiviteter i dit fritidscenter. Du kan følge med i hvilke aktiviteter, der tilbydes i dit lokalområde på klubbens hjemmeside.


**NYT! Fritidsklub fra 4. klasse pr. 1. august 2017

Byrådet har vedtaget, at fritidstilbud for 4. klasse overgår fra SFO til Fritidsklub pr. 1. august 2017.

 

Juli måned er betalingsfri for alle pasningstilbud i Aarhus Kommune.

 

Takstmæssigt betragtes et barn som 3 årig fra den 1. i den måned barnet fylder 3 år.

 

Økonomisk friplads

Efter ansøgning kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens beregnede årlige indtægt er mellem 170.101 og 528.199 kr. kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Er husstandens beregnede årlige indtægt under 170.101 kr. bevilges der fuld fripladstilskud.

 

Fripladstilskud for enlige forsørgere i 2017

Fripladsskalaen forhøjes med 59.492 kr. for enlige forsørgere.

 

Søskendetilskud

Søskendetilskud bevilliges automatisk og gives til det barn, hvor den månedlige takst er mindst. Der betales fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser.

 

Som søskende betragtes børn i samme husstand/familie med samme folkeregisteradresse - dog ikke børn som er anbragt i pleje. Der ydes ikke søskendetilskud til børn i klub.

 

Bemærk at der ikke ydes friplads- og søskendetilskud efter ovennævnte regler (dagtilbudsloven) til børn optaget i private skoler. Nogle private skoler har egne ordninger på området, hvorfor der henvises til de enkelte skoler.

 
 

Opdateret: 10.11.2016

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Pladsanvisningen

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Det sker i Aarhus 2017

Aarhus og Region Midtjylland
er Europæisk Kulturhovedstad.
Kom og vær med!

Se vores aktiviteter