Gå til sidens indhold

Takster 2016

Her kan du se taksterne for 2016 for dagtilbud, SFO og klubtilbud

 

Takster for Dagtilbud  

Takster for deltidsinstitutionen Valnødden

Takster for Børnely

Takster for Dagplejen

Takster for SFO

Takster for SFO på Heldagsskolerne

Takster for Åbne klubtilbud august 2016

Takster for Åbne klubtilbud januar 2016

 

Dagtilbud 

Dagtilbud                  

Forældrebetaling

pr. måned ekskl. kost

fra 1. januar 2016 

Forældrebetaling

pr. måned inkl. kost

fra 1. januar 2016       

30 timer - under 3 år   2.329 kr.  2.725 kr.
52 timer - under 3 år  3.493 kr.  3.889 kr.
30 timer - over 3 år  1.223 kr.  1.619 kr.

52 timer - over 3 år

 1.835 kr.  2.231 kr.
   
               Takster for Valnødden (40 timer)


            
Deltidsinstitutioner med maksimalt 40 timer

Dagtilbud                                           

Forældrebetaling

pr. måned ekskl. kost

fra 1. januar 2016               

30 timer - under 3 år  2.329 kr. 
40 time - under 3 år  2.858 kr. 
30 timer - over 3 år  1.223 kr.
40 time - over 3 år  1.502 kr. 

       Takster for Børnely med udvidet åbningstid til kl. 20.00

Dagtilbud

Forældrebetaling

pr. måned inkl. 

kost fra 1. januar 2016       

30 timer + udvidet tid under 3 år              

3.255  kr. 

30 timer + udvidet tid over 3 år

 1.806 kr. 

52 timer + udvidet tid under 3 år

 4.419 kr. 

52 timer + udvidet tid over 3 år

 2.418 kr. 

 

Dagplejen
Dagplejen (Uanset alder)                     

Forældrebetaling

pr. måned - fra januar 2016   

Heldags 48 timer pr. uge  2.824 kr.
Deltids 32 timer pr. uge*  1.882 kr.

 *Muligheden for 32 timer i dagplejen findes kun ved 1 dagplejere i Skødstrup.

 

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning                              

Forældrebetaling

pr. måned - fra 1. januar 2016  

0. - 3. klasse  1.663 kr.
4. klasse  1.117 kr.

 

 
Pasningstilbud på heldagsskolerne

Pasningstilbud på heldagsskolerne 

                                                           

Forældrebetaling

pr. måned - 1. januar 2016       

0. - 3. klasse

I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00

 265 kr.

I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00

 265 kr.
4. klasse

I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00

 172 kr.

I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00

 172 kr.

 

Åbne klubtilbud august 2016
                (gælder også klubtilbud til handicappede)
Åbne klubtilbud                                    Forældrebetaling
pr. måned - 1. august 2016      
5. og 6. klasse  695 kr. 
7. klasse - 18 år  245 kr. 
   
Differentieret kontingent

(Gælder kun udvalgte klubber)
 
 
5. klasse og 6. klasse   
1 - 10 timer pr. uge * (1/3 tilbud) 232 kr. 
11 - 20 timer pr. uge * (2/3 tilbud) 462 kr. 
21 - 30 timer pr. uge  695 kr. 
   
7. klasse - 18 år   
1 - 8 timer pr. uge * (1/3 tilbud) 81 kr. 
9 - 16 timer pr. uge * (2/3 tilbud) 163 kr. 
17 - 25 timer pr. uge  245 kr. 
   
Klubber med reduceret kontingent   
5. og 6. klasse 214 kr. pr. år 
7. klasse til 18 år  106 kr. pr. år


              Åbne klubtilbud (gælder også klubtilbud til handicappede)
Åbne klubtilbud                                    

Forældrebetaling          

pr. måned - januar 2016          

5. klasse og 6. klasse

 695 kr.
7. klasse - 18 år  245 kr.

Differentieret kontingent

(Gælder kun udvalgte klubber)

5. klasse og 6. klasse
1-10 timer pr. uge (1/3 modul) *  232 kr.
11-20 timer pr. uge (2/3 modul) *  462 kr.
21-30 timer pr. uge *  695 kr.
7. klasse - 18 år
1-6 timer pr uge (1/4 modul) *  61 kr.
7-12 timer pr. uge (1/2 modul) *  122 kr.
13-19 timer pr. uge (3/4 modul) *  185 kr.
20-25 timer pr. uge  245 kr.
Områder med reduceret takst
5. klasse og 6. klasse  214 kr. pr. år
7. klasse - 18 år  106 kr. pr. år

 

Disse klubber er omfattet af reduceret takst:

  • Klub2teket
  • Rosenhøj
  • KLIG - klubberne og legepladsen i Gellerup 
  • Klub 3, Charlottehøj 
  • KLIT - klubberne og legepladsen i Tovshøj 
  • Fritidshuset Ellekær

 

* Differentieret kontingent (gælder kun for udvalgte klubber)

Der kan lokalt være mulighed for at tilmelde sig deltidsaktiviteter i dit fritidscenter. Du kan følge med i hvilke aktiviteter, der tilbydes i dit lokalområde på klubbens hjemmeside.

 

Juli måned er betalingsfri for alle pasningstilbud i Aarhus Kommune.

 

Takstmæssigt betragtes et barn som 3 årig fra den 1. i den måned barnet fylder 3 år.

 

Økonomisk friplads

Efter ansøgning kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens beregnede årlige indtægt er mellem 166.401 og 516.799 kr. kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Er husstandens beregnede årlige indtægt under 166.400 kr. bevilges der fuld fripladstilskud.

 

Fripladstilskud for enlige forsørgere i 2016

Fripladsskalaen forhøjes med 58.211 kr. for enlige forsørgere.

 

 

Nye regler for økonomisk friplads fra 2016

Fra 2016 gælder nye regler om økonomisk friplads. Fremover får Aarhus Kommune automatisk besked om din families indkomstændringer fra SKAT, og den økonomiske friplads vil derefter blive reguleret ud fra den nye indkomst. Der gælder særlige regler for selvstændige eller hvis du har udenlandsk indkomst.

 

Søskendetilskud

Søskendetilskud bevilliges automatisk og gives til det barn, hvor den månedlige takst er mindst. Der betales fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser.

 

Som søskende betragtes børn i samme husstand/familie med samme folkeregisteradresse - dog ikke børn som er anbragt i pleje. Der ydes ikke søskendetilskud til børn i klub.

 

Bemærk at der ikke ydes friplads- og søskendetilskud efter ovennævnte regler (dagtilbudsloven) til børn optaget i private skoler. Nogle private skoler har egne ordninger på området, hvorfor der henvises til de enkelte skoler.

 
 

Opdateret: 27.5.2016

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Pladsanvisning og Elevadministration

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code