Gå til sidens indhold

Takster 2017

Her kan du se taksterne for Dagtilbud, SFO og Fritidstilbud for 2017

I Aarhus Kommune er juli måned betalingsfri. Det gælder dog ikke for børn som bor i Aarhus Kommune og har plads i en anden kommune, her vil der være opkrævning i 12 måneder, juli måned er derfor ikke betalingsfri, undtaget herfra er opkrævningen for SFO.

 

Dagplejen

Dagplejen - uanset alder
 • Heldags dagpleje 48 timer pr. uge - 2.886 kr. pr. måned

 

 • Deltids dagpleje 32 timer pr. uge - 1.924 kr. pr. måned

 

Muligheden for 32 timer i dagpleje findes kun ved 1 dagplejer i Skødstrup.

Dagtilbudsafdelinger

Dagtilbudsafdelinger inklusiv kost
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge - 2.881 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge - 4.070 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge - 1.743 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge - 2.363 kr. pr. måned

 

Dagtilbudsafdelinger eksklusiv kost
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge - 2.377 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge - 3.566 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år 
  • 30 timer pr. uge - 1.239 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge - 1.859 kr. pr. måned

Deltidsinstitutionen Valnødden

Valnødden, eksklusiv kost
Deltidsinstitution med maksimalt 40 timer pr. uge
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge - 2.377 kr. pr. måned
  • 40 timer pr. uge - 2.918 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge - 1.239 kr. pr. måned
  • 40 timer pr. uge - 1.521 kr. pr. måned

Dagtilbudsafdelinger med udviet åbningstid

 • Børnely med udvidet åbningstid (inklusiv kost)
  Mandag - fredag kl. 6.30 - 20.00
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 3.422 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 4.611 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.932 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 2.552 kr. pr. måned

 

DII Bodøgården med udvidet åbningstid (eksklusiv kost)
Mandag - fredag kl. 6.30 - 22.00
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 3.267 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 4.456 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.550 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 2.170 kr. pr. måned

 

Børnehuset Klodshans (januar-juni 2017) med udvidet åbningstid (eksklusiv kost)
Mandag - torsdag 6.30 - 19.00, fredag 6.30 - 18.00
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 2.709 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 3.898 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.355 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.975 kr. pr. måned

   

Børnehuset Klodshans (fra 1. juli 2017) med udvidet åbningstid (inklusiv kost)
Mandag - torsdag 6.30 - 19.00, fredag 6.30 - 18.00

 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 3.213 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 4.402 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.859 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 2.479 kr. pr. måned

 

Børnehuset Stenvej med udvidet åbningstid (inklusiv kost)
Mandag - fredag 6.30 - 19.00
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 3.247 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 4.436 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.871 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 2.491 kr. pr. måned

 

DII Hurlumhejhuset (januar-juni 2017) med udvidet åbningstid (eksklusiv kost)
Mandag - fredag 6.00 - 20.00
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 3.005 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 4.194 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.458 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 2.078 kr. pr. måned

 

DII Hurlumhejhuset (fra 1. juli 2017) med udvidet åbningstid (inklusiv kost)
Mandag - fredag 6.00 - 20.00
 • Under 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 3.509 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 4.698 kr. pr. måned

 

 • Over 3 år
  • 30 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 1.962 kr. pr. måned
  • 52 timer pr. uge + udvidet åbningstid - 2.582 kr. pr. måned

 

Skolefritidsordning

Skolefritidsordning
 • 0. - 3. klasse
  • 1.696 kr. pr. måned

 

 • 4. klasse
  • 1.139 kr. pr. måned

 

Byrådet har vedtaget at fritidstilbud for 4. klasse overgår fra SFO til fritidsklub pr. 1. august 2017.

Skolefritidsordning i Specialskoler, specialklasser og børn med vidtgående timer

Skolefritidsordning på Specialskoler, i Specialklasser og børn med vidtgående timer

1. januar 2017

 • 0. - 3 . klasse
  • 1.696 kr. pr. måned

 

 • 4. klasse og derover
  • 1.139 kr. pr. måned

 

1. august 2017

 • 0. - 3. klasse
  • 1.696 kr. pr. måned

 

 • 4. klasse og derover
  • 1.139 kr. pr. måned 

 

Byrådet har vedtaget at fritidstilbud for 4. klasse overgår fra SFO til Fritidsklub pr. 1. august 2017. Denne vedtagelse gælder dog ikke børn i specialskoler, specialklasser og børn med vidtgående timer.

 

Alle børn i Specialskole, specialklasse og børn med vidtgående timer har derfor fortsat efter 1. august 2017 mulighed for at benytte Skolefritidsordningen.

Pasningstilbud på heldagsskolerne

Pasningstilbud på heldagsskolerne
Søndervangsskolen og Tovshøjskolen
 • 0. - 3. klasse
  • I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00 - 270 kr. pr. måned
  • I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00 - 270 kr. pr. måned

 

 • 4. klasse
  • I ydertimerne kl. 6.30 - 8.00 - 175 kr. pr. måned
  • I ydertimerne kl. 16.00 - 17.00 - 175 kr. pr. måned

 

Byrådet har vedtaget at fritidstilbud for 4. klasse overgår fra SFO til Fritidsklub pr. 1. august 2017.

 

Klubtilbud 1. august 2017

Fritids- og ungdomsklub
Gælder også klubtilbud til børn og unge med handicap

 

1. august 2017

 • Fritidsklub (4. klasse til 6. klasse )
  • 709 kr. pr. måned (fuldt medlemskab)
 • Ungdomsklub (7. klasse til 18 år)
  • 250 kr. pr. måned (fuldt medlemskab) 

 

Differentieret kontingent

I nogle ungdomsklubber er der mulighed for at tilmelde sig særligt tilrettelagte aktiviteter, f.eks. madaften, fodboldturnering, projektforløb eller lignende, til et lavere kontingent.

 

Hvis dette er tilfældet i din ungdomsklub, kan du læse mere om hvilke aktiviteter, der er tale om på klubbens hjemmeside.

 

I ungdomsklubber med differentieret kontingent er der tre typer medlemskab.

 • Fuldt medlemskab
  • 250 kr. pr. måned
 • 2/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter (max 2/3 af klubbens åbningstid)
  • 166 kr. pr. måned
 • 1/3 medlemskab (særligt tilrettelagte aktiviteter (max 1/3 af klubbens åbningstid)
  • 83 kr. pr. måned

 

Byrådet har vedtaget at fritidstilbud for 4. klasse overgår fra SFO til Fritidsklub pr. 1. august 2017.

 

Klubtilbud januar 2017 - juli 2017

Klubtilbud
Gælder også klubtilbud til handicappede

 

1. januar 2017

 •  5. klasse og 6. klasse
  • 709 kr. pr. måned
 • 7. klasse til 18 år
  • 250 kr. pr. måned

 

Byrådet har vedtaget at fritidstilbud for 4. klasse overgår fra SFO til Fritidsklub pr. 1. august 2017.

 

Klubtilbud med differentieret kontingent kun gældende i perioden januar - juli 2017

Klubtilbud med differentieret kontingent

 

Differentieret kontingent gælder kun for udvalgte klubber. Der kan lokalt være mulighed for at tilmelde sig deltidsaktiviteter i dit fritidscenter. Du kan følge med i hvilke aktiviteter, der tilbydes i dit lokalområde på klubbens hjemmeside.

 

1. januar 2017

5. klasse og 6. klasse

 • 1/3 medlemskab (1 - 10 timer pr. uge) - 237 kr. pr. måned
 • 2/3 medlemskab (11 - 20 timer pr. uge) - 471 kr. pr. måned
 • Fuldt medlemskab (21 - 30 timer pr. uge) - 709 kr. pr. måned

 

7. klasse til 18. år

 • 1/3 medlemskab (1 - 8 timer pr. uge) - 83 kr. pr. måned
 • 2/3 medlemskab (9-16 timer pr. uge) - 166 kr. pr. måned
 • Fuldt medlemskab (17 - 25 timer pr. uge) - 250 kr. pr. måned

  

Byrådet har vedtaget at fritidstilbud for 4. klasse overgår fra SFO til Fritidsklub pr. 1. august 2017.

Klubtilbud med reduceret kontingent

Klubtilbud med reduceret kontingent

 

1. januar 2017

 • 5. klasse og 6. klasse 218 kr. pr. år
 • 7. klasse til 18 år - 108 kr. pr. år.

 

1. august 2017

 • 4. klasse til 6. klasse 218 kr. pr. år
 • 7. klasse til 18 år - 108 kr. pr. år.

 

Disse klubber er omfattet af reduceret kontingent:

 • Klub/Legeplads Hasle
 • Klubben Rosenhøj
 • Klub/Legeplads Gellerup
 • KLUB3 - Ungemiljøet
 • Klub/Legeplads Tovshøj
 • Klub/Legeplads Ellekær

 

Byrådet har vedtaget at fritidstilbud for 4. klasse overgår fra SFO til Fritidsklub pr. 1. august 2017.

Økonomisk friplads og søskendetilskud

Økonomisk friplads og søskendetilskud

Efter ansøgning kan der bevilliges økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens beregnede indkomst er mellem 170.101 og 528.199 kr. kan der bevilges økonomisk friplads. Er husstandens beregnede årlige indkomst under 170.101 kr. bevilliges der fuld fripladstilskud.

 

Fripladstilskud for enlige forsørgere i 2017

Fripladsskalaen forhøjes med 59.492 kr. for enlige forsørgere.

 

Søskendetilskud

Søskendetilskud bevilliges automatisk og gives til det barn, hvor den månedlige takst er mindst. Der betales fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser.

 

Som søskende betragtes børn i samme husstand/familie med samme folkeregister adresse - dog ikke børn som er anbragt i pleje.

 

Der ydes ikke søskende tilskud til børn i klub.

 

Bemærk at der ikke ydes friplads- og søskendetilskud efter ovennævnte regler (dagtilbudsloven) til børn optaget i privatskoler. Nogle privatskoler har egne ordninger på området, hvorfor der henvises til de enkelte privatskoler.

Takstnedsættelse

I vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner nedsættes den månedlige forældrebetaling fra den 1. i den måneden hvor barnet fylder 3 år. Denne regel er også gældende, selvom et barn i en integreret institution flytter til anden stue eller børnegruppe inden sin 3 års fødselsdag.

 

 

I SFO ændres takster fra 0. - 3. klasses takst til 4. klasses takst d. 1. august det år barnet starter i 4. klasse.

 

I klub ændres taksten fra fritidsklub til ungdomsklub fra d. 1. august det år barnet starter i 7. klasse.

 
 

Opdateret: 06.6.2017

Afdeling: Børn og Unge

Send kommentar: Pladsanvisningen

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Det sker i Aarhus 2017

Aarhus og Region Midtjylland
er Europæisk Kulturhovedstad.
Kom og vær med!

Se vores aktiviteter