Gå til sidens indhold

Medlemstilskud til ældreidræt for deltagere på 60 år og derudover

MKB og MSO har besluttet at yde støtte til idrætsforeninger der har aktiviteter for deltagere på 60 år og derover.

Ældreidrætten er i dag et område i en rivende udvikling. Området har et stort potentiale i forhold til ældres muligheder for at indgå i værdigivende fællesskaber i idrætsforeningerne, både som aktive deltagere i aktiviteter og som potentielle frivillige i foreningslivet. Samtidig er der en række sundhedsmæssige fordele ved at få flere aktive ældre.Målet med tilskuddet er, at flere ældre skal dyrke idræt i foreningerne. Ordningen ventes at styrke idrætsforeningernes rekruttering af nye seniorer til idrætsaktiviteterne.Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. maj 2018 klokken 24.00.Retningslinjer for tilskud til ældreidræt

 

 • Ordningen gælder idrætsaktiviteter, herunder folkedans, for deltagere på 60 år og derover i Aarhus Kommune. Idrætsaktiviteterne skal være godkendt under DGI eller DIF. Foreningen behøver ikke at være medlem af DGI/DIF.
 • Tilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemhørende i Aarhus Kommune.
 • Tilskuddet kan frit anvendes til dækning af omkostninger ved aktivitetens gennemførelse – fx trænerløn, materialer, lokaleudgifter mv.
 • Tilskuddet forudsætter en deltagerbetaling, som fx kan være i form af et kontingent til foreningen. Foreningen fastsætter selv kontingentets størrelse.
 • Tilskuddet kan ikke være højere end selve udgiften til afholdelse af aktiviteten. Er tilskuddet højere skal, skal der ske en tilbagebetaling til kommunen.
 • Tilskuddet gives til medlemmer pr. 31. december 2017.
 • Der ydes ikke tilskud til arrangementer, hvor der opkræves entré. Heller ikke kommercielle arrangementer eller aktiviteter, der støttes økonomisk fra anden side.
 • Der kan ikke medtages aktiviteter, hvortil der ydes andre offentlige tilskud (eksempelvis voksenundervisning).
 • Ordningen gælder for foreninger der har mindst en ugentlig aktivitet (minimum 15 uger om året) med aktiviteter for målgruppen.

 

Ansøgning og ansøgningsfrist:

 • Ansøgningsfrist er tirsdag den 1. maj 2018 klokken 24.00, for sent modtagne ansøgninger får afslag. Når ansøgningen er udfyldt kommer der en bekræftelseskvittering på siden.
 • Foreninger der har modtaget tilskud skal efterfølgende aflægge tilskudsregnskab (indsendes i efterfølgende kalenderår).
 • Alle godkendte (folkeoplysning) foreninger i Aarhus Kommune har den 3. april 2018 fået mail om ansøgningsfrist for 2018.
 • Tilskuddet udbetales per 1. juli 2018.
 • Tilskuddet udbetales til foreningens CVR nummer.
 • Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til booking@mkb.aarhus.dk – Abir Saleh og Ib Stenvang.

 

En forudsætning for tilskud er:

 • At foreningen har kontinuerligt planlagte aktiviteter for målgruppen – min. 15 uger om året.
 • At foreningen har medlemsliste med angivelse af navn, fødselsdag og år, samt adresse på hvert medlem.
 • Tilskuddet skal bruges til aktiviteterne. Det kan fx være trænerløn, materialer eller lokaleudgifter. 

Kontakt

Abir Saleh

Sport & Fritid

N.J. Fjords Gade 2

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 48 43

E-mail: 

 

Kontakt

Ib Stenvang

Sport & Fritid

N.J. Fjords Gade 2

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 48 45

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 08.5.2018

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Sport & Fritid

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code