Regulativet gælder for husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Aarhus Kommune.

Læs det gældende regulativ for husholdningsaffald her

Mobile sugeanlæg er pt. ikke beskrevet i regulativet. Det er aftalt på Teknisk Udvalgsmøde den 25. november 2020, at indstillingens indhold vedrørende mobile sugeanlæg skal undersøges nærmere. Det skal bl.a. ske gennem dialog og samarbejde med Kredsløb (Tidligere AffaldVarme Aarhus), borgere og virksomheder.