Gebyrbladet indeholder alle gebyrer for samtlige ordninger, som AffaldVarme Aarhus drifter, både ordninger for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Du finder takster for almindelige husstande, for eksempel tømning af affaldsbeholdere. Der er også takster for erhvervsaffald, for eksempel brug af genbrugsstationerne og taksten for aflevering af affald til forbrænding.

Læs gebyrblad 2021 her

Det er selskabet AffaldVarme Aarhus, der står for håndteringen af affald og som udsender fakturaer.

Læs mere på AffaldVarme Aarhus' hjemmeside her