Gebyrbladet indeholder alle gebyrer for samtlige ordninger, som Kredsløb drifter, både ordninger for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Du finder takster for almindelige husstande, for eksempel tømning af affaldsbeholdere. Der er også takster for erhvervsaffald, for eksempel brug af genbrugsstationerne og taksten for aflevering af affald til forbrænding.

Læs gebyrblad 2022 her 

Det er selskabet Kredsløb, der står for håndteringen af affald og som udsender fakturaer.

Læs mere på Kredsløbs' hjemmeside her

Tidligere gebyrblade
Gebyrblad 2021