Plejehjemmet Carl Blochs Gade
Carl Blochs Gade 30
8000 Aarhus C

Kald telefon dag kl. 7 – 15: 41 87 23 11

Kald telefon aften kl. 15 – 23: 41 87 23 31

Kald telefon nat kl. 23-07: 41 87 23 41

Plejehjemmet Ceres Huset
Ceres Allé 15
8000 Aarhus C

Tlf. 1. sal: 87 13 17 57
Tlf. 2. sal: 87 13 17 59
Tlf. 3. sal: 87 13 17 61

Tlf. 4. sal: 87 13 17 63
Tlf. 5. sal: 87 13 17 65
Tlf. 6. sal: 87 13 17 67

Plejehjemmet Møllestien
Grønnegade 10
8000 Aarhus C

Telefonnummer 1. sal: 41 85 52 51 / 51 57 62 24
Telefonnummer 2. sal: 30 53 68 41 / 51 21 79 74

Plejehjemmet Vestervang 42
Vestervang 42
8000 Aarhus C

Plejepersonalet kl. 07.00-23.00
Tlf. Vestervang 42, Stuen: 88 13 27 63
Tlf. Vestervang 42, 1. sal: 87 13 27 64 eller 88 13 27 65
Tlf. Vestervang 42, 2. sal: 87 13 27 66 eller 88 13 27 67

Plejepersonalet kl. 23.00-07.00: 87 13 27 68

Plejehjemmet Vestervang 44
Vestervang 44
8000 Aarhus C

Tlf. Stuen: 87 13 27 54 eller 87 13 27 55

Tlf. 1. sal: 87 13 27 56 eller 87 13 27 57

Tlf. 2. sal: 87 13 27 58 eller 87 13 27 59

Plejehjemmet Åbygård
Kingosvej 5-7
8230 Åbyhøj

Telefonnummer Åbygård: 51 57 60 36
Telefonnummer Åbygård, 1-2.sal: 51 57 52 39

Plejehjemmet Sifsgård
Thorsvej 2
8230 Åbyhøj
Telefon hele døgnet: 87 13 57 46

Plejehjemmet Thorsgården
Thorsvej 30
8230 Åbyhøj
Telefon hele døgnet: 51 57 62 17