Måltiderne sammensættes med udgangspunkt i de officielle anbefalinger for mad til ældre borgere på plejehjem under hensyntagen til, at den rette ernæring skal hjælpe borgerne med at bevare fysisk funktionsevne og livskvalitet.

Læs om de officielle anbefalinger her

Som supplement til de daglige måltider anbefaler Sundhedsstyrelsen desuden et dagligt tilskud af D-vitamin på 20 mikrogram kombineret med et tilskud af kalcium på 800-1000 mg til borgere der bor på plejehjem.

Læs om de konkrete anbefalinger her

Såfremt der er behov for særlig diætkost grundet sygdom, skal det være lægebegrundet, og det enkelte plejehjem kan bede om, at der foreligger en lægeerklæring.

Måltiderne bliver tilberedt i det lokale plejehjemskøkken af gode og nærende råvarer, som overvejende er økologiske. Samtidig arbejdes der med at tilføje bæredygtighed og klimavenlige råvarer i den daglige madlavning på plejehjemmene.
Menuplaner tilrettelægges med inspiration fra borgernes ønsker, årstid osv. Menuplanerne er tilgængelige på de enkelte plejehjem.
Der er mulighed for at spise dagens måltider i den fælles stue, i egen lejlighed alene eller sammen med besøgende/pårørende.

Aarhus Kommune har kostfagligt personale ansat i køkkenerne på plejehjemmene og i caféerne.
Der er desuden ansat kliniske diætister, som understøtter og indgår i det tværprofessionelle arbejde omkring borgernes ernæringstilstand.
Der tilbydes månedlig vejning og ved uplanlagt vægttab vil der blive foretaget en ernæringsvurdering samt lagt en plan for den rette ernæringsindsats.
Der er udvalgte materialer på kommunens hjemmeside, som fortæller mere om hvorfor vejning er vigtig og hvad man skal spise hvis man har nedsat appetit. 

Se mere om vægttab og tegn på underernæring her

Der er egenbetaling for maden på plejehjemmet. Det er en fast pris for fuld forplejning, som reguleres årligt. Beløbet dækker indkøb af fødevarer, løn til køkkenpersonale samt andre remedier relateret til køkkenet. Det er ikke muligt at differentiere i prisen. Byrådet har for 2023 besluttet at taksten for fuld forplejning på plejehjem udgør 3.985 kr. om måneden.