For at få tilbudt en bolig gennem Den Sociale Boligtildeling, skal du, som udgangspunkt, have folkeregisteradresse i Aarhus Kommune, og du skal, som udgangspunkt, opfylde følgende:

  • Du har været udsat for en uforudseelig og akut hændelse, som har gjort, at du har mistet din bolig
  • Du har ikke mulighed for at skaffe dig bolig på egen hånd
  • Du har et socialt problem, ud over boligløshed. Det kan være fysisk eller psykisk sygdom eller særlige sociale problemer.

Vi gennemgår alle ansøgninger individuelt for at vurdere om en ansøger opfylder betingelserne.

Den Sociale Boligtildeling er et specielt tilbud for borgere med sociale problemer, og du kan derfor ikke ansøge om en bolig gennem Den Sociale Boligtildeling, hvis der kun er tale om, at:

  • Du er under uddannelse eller skal starte på uddannelse. Kontakt i stedet ungdomsboligaarhus.dk
  • Du ønsker at flytte hjemmefra
  • Der er tale om almindeligt samlivsophør, hvor der ikke er hjemmeboende børn
  • Du er nytilflyttet fra en anden kommune eller ønsker at flytte til Aarhus fra en anden kommune. Dette gælder også selvom du har ophold på et herberg eller krisecenter i kommunen
  • Du kan forvente at få bolig via medlemskab af boligforening, inden for cirka 8-10 måneder. Husk visse boligforeninger giver fortrinsret til enlige, personer i arbejde og personer over 55 år, så udvid din boligsøgning til at indbefatte alle afdelinger, hvor du har råd til at bo
  • Du bor til leje i en boligforening, men ønsker en bolig, der bedre matcher dit behov. Du skal i stedet kontakte din boligforening for at blive skrevet op til en anden bolig
  • Du har råd til at købe din egen bolig eller har råd til at leje en bolig på det private boligmarked.

Her kan du se, hvem du skal kontakte for at ansøge om at få anvist en bolig gennem Den Sociale Boligtildeling.

Alle steder kan du få råd og vejledning, og sagsbehandleren kan vurdere, om du tilhører målgruppen samt vejlede om vilkår og betingelser for at blive indstillet til en bolig.

Familier med børn

Hvis du har hjemmeboende børn eller samvær, skal du kontakte Myndighedscentret for Børn og Familier, medmindre du har en sag i Sociale Forhold og Beskæftigelse i forvejen.

Myndighedscentret for Børn og Familier
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 62 00
Skriv sikkert til os

Åbningstider:

Mandag klokken 9-12
Torsdag klokken 9-12 og 16-17:15
Fredag klokken 9-12

Telefontider:

Tirsdag klokken 9-11
Torsdag klokken 13-15

Handicap

Kontakt Voksne, Job og Handicap

Telefon: 89 40 51 93
Skriv sikkert til os

Åbningstider:
Mandag – torsdag klokken 9-12
Torsdag desuden klokken 16-17:15
Fredag klokken 9-12

Telefontider:
Mandag – onsdag klokken 8-15
Torsdag klokken 8:30-17:30
Fredag klokken 8-15

Par uden børn, enlige, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer

Udfyld ansøgningsskema og send til Rådgivning og Visitation Voksne, Voksne, Job og Handicap.

Telefon: 89 40 57 22
Skriv sikkert til os

Åbningstider:
Mandag – torsdag klokken 8-15
Fredag klokken 9-12

Telefontider:
Mandag og onsdag klokken 8-15
Torsdag klokken 8:30-17:30
Fredag klokken 8-15

 

Det er i første omgang sagsbehandleren i Rådgivning og Visitation Voksne, der tager stilling til, om du kan indstilles til en bolig.

Hvis sagsbehandleren vurderer, at du kan blive indstillet, sender han eller hun en ansøgning til Den Sociale Boligtildeling i Aarhus Kommune.

Den Sociale Boligtildeling beslutter endeligt, om din ansøgning kan godkendes og om du dermed kan få en bolig via den boligsociale anvisning.

Hvornår får jeg svar?

Hvis du indstilles til en bolig, kan der gå op til 10–12 måneder, før du kan tildeles en bolig.

Svarfrist på boligtilbuddet

Du skal svare inden fristens udløb, ellers bortfalder boligtilbuddet, og du får ikke et andet. Inden du eventuelt takker nej til et tilbud, er det altid en god idé at tale med din sagsbehandler.

Kun ét boligtilbud

Du får kun ét tilbud om egnet bolig. Afviser du tilbuddet, får du ikke et nyt. Du kan ikke forvente, at alle dine ønsker om boligen opfyldes.

Husdyr

Du må normalt ikke holde husdyr i de tilbudte boliger.