Vilkår

  • Du er ikke garanteret et lejemål, fordi du sender en ansøgning.
  • Ansøgningen er aktiv i 6 måneder, derefter skal du søge igen. 
  • Du hører kun fra os, hvis vi kan tilbyde dig et lejemål.
  • Du får kun ét boligtilbud. Afviser du tilbuddet, får du ikke et nyt. 
  • Det er ikke tilladt at holde husdyr. 

Ansøgning

Hvis du vil søge om en akutbolig, skal du udfylde ansøgningsskemaet samt tilkendegivelse om samvær og sende det til os sammen med dokumentation for din situation f.eks. forældremyndighed/samkvem, vandrejournal, skilsmissepapirer o.l. 

Du er også velkommen til at komme forbi i vores åbningstid og hente et ansøgningsskema.

Tilbud

Hvis du får tilbudt et lejemål, skal du betale følgende:

  • Depositum - svarende til 3 måneders husleje
  • Forudbetalt husleje - svarende til 3 måneders husleje
  • Første måneds husleje
  • I alt 7 måneders husleje

Hjælp til tekniske installationer

Bor du i et af vores lejemål og har problemer med de tekniske installationer som vaskemaskine, tørretumbler, vandhane eller toilet kan du ringe til viceværten.

Telefontid

Telefontid er alle hverdage. 

Fra kl. 8:00 - 10:00 kan du træffe viceværten på 8940 2471.
Mellem kl. 10:00 - 15:00 kan du indtale en besked. Husk at oplyse navn, telefonnummer og adresse og hvad din henvendelse drejer sig om. Telefonsvareren bliver aflyttet ved middagstid og arbejdstids ophør.


Akutte problemer

Ved akutte problemer som brand, vandskade og strømsvigt kan skaderne mellem kl. 15:00 - 08:00 anmeldes til Østjyllands Brandvæsen på 8676 7676. 

Til orientering skal du selv betale udgifterne et udkald koster, hvis du unødigt kontakter Østjyllands Brandvæsen med fejl, som kan vente til førstkommende hverdag. 

Hvis du har låst dig ude af lejemålet, kan du for egen regning kontakte en låsesmed. 


Opsigelse af lejemål

Hvis du vil opsige dit lejemål, skal du udfylde opsigelsesblanketten og sende den til os.