Du kan finde afsluttede byggesager ved at søge i ejendomsarkivet.

I Aarhus Kommunes ejendomsarkiv kan du finde alt fra kloakplaner, oplysninger om olietanke og jordvarmeanlæg, til tegninger over altaner, carporte og udestuer mv.

Der kan også være energiberegninger, statiske beregninger og brandstrategier.

Du skal logge på ejendomsarkivet med dit Nem-ID.

Vi er i gang med at flytte alle sager over i ejendomsarkivet, og derfor er der enkelte sager, du ikke kan søge frem.

Den hurtigste vej til at finde filer er at søge i ejendomsarkivet. Hvis du ikke kan finde dét, du søger, kan du kontakte Byggeri i Aarhus Kommune. Vær opmærksom på, at vi kun behandler de sager, der ikke kan søges frem i ejendomsarkivet.

Når du kontakter Byggeri, skal du oplyse:

  1. En specifik adresse eller flere specifikke adresser
  2. Hvad sagen/sagerne omhandler
  3. Hvad der ønskes aktindsigt i (f.eks. afgørelsen, plantegninger, facadetegninger og lignende)
  4. Et telefonnummer, så vi har mulighed for at ringe og stille opklarende spørgsmål.

Du skal skrive til byggesag@mtm.aarhus.dk

Hvis du støder på et lukket bilag i ejendomsarkivet, skal du skrive til filarkiv@mtm.aarhus.dk