På minejendom.aarhus.dk finder du nemt og hurtigt alt fra kloakplaner, oplysninger om olietanke og jordvarmeanlæg, til tegninger over altaner, carporte og udestuer mv.

Der kan også være energiberegninger, statiske beregninger og brandstrategier.

Kan du ikke finde ejendommen?

Hvis en ejendom ikke er på minejendom.aarhus.dk, eller du ikke kan hente dokumenterne på ejendommen, kan du søge om aktindsigt i sagen ved at bruge linket herunder. Du skal angive, hvilken adresse du har behov for at se eller et journalnummer. Du får svar inden for syv arbejdsdage.

Når du søger aktindsigt, skal du først logge på med NemID. 

Nogle sager kræver en fuldmagt

Der er visse sager, du ikke umiddelbart har adgang til. Det er for eksempel:

  • Byggesager på bankbygninger, militære anlæg og lignende.
  • Projekter/dokumenter på ejendomme, der har navne- og adresse beskyttelse.

Har du brug for adgang til en af disse sager, skal du henvende dig på Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand på hverdage mellem kl. 9.30-15 med en fuldmagt fra ejendommens ejer. Husk billedlegitimation.