Det nye bygningsreglement (BR18) betyder nye måder at arbejde på. Derfor anbefaler Byggeri, at man sørger for at få en forhåndsdialog med afdelingen, så nye projekter kommer rigtigt fra start. Mødet vil være med til at få afklaret væsentlige elementer på blandt andet det tekniske område, fx vil der være hjælp til at få den vigtige § 10-erklæring udformet korrekt.

- I § 10-erklæringen redegør du som ansøger for, hvilke tekniske bestemmelser byggearbejdet er omfattet af. Byggeri har ikke længere som opgave at kvalitetssikre de tekniske forhold, derfor har du som ansøger selv ansvaret for at holde styr på, hvilke bestemmelser byggeriet er omfattet af. Vi skal dog undersøge, om erklæringen er udfyldt korrekt, og vi sender den retur til revision, hvis vi opdager mangler i den, forklarer civilingeniør Michael Lund fra Byggeri.
Forhåndsdialogen med Byggeri er derudover en god lejlighed til at få forventningsafstemt det videre forløb, og det er generelt med til at sikre, at projektet kommer rigtigt fra start.

- Via dialogen får ansøgeren også overblik over, hvad man i øvrigt skal forholde sig til af lovgivning, og hvad der i den forbindelse skal søges af tilladelser. Vores erfaring siger, at en velforberedt forhåndsdialog sparer væsentlig tid for alle parter i det videre forløb, siger Michael Lund.

 

Eget ansvar

Selvom den tekniske byggesagsbehandling nu fylder mindre hos Byggeri, er det naturligvis ikke blevet mindre væsentligt, at de tekniske forhold er på plads.

- Som bygherre har du ansvaret for, at de tekniske krav er opfyldt. Vi gennemgår ikke længere oplysninger og sikrer, at de er opfyldt. Heller ikke i færdigmeldingen og i dokumentationskravene. Her undersøger vi blot, om dokumentationen for de tekniske krav er fremsendt – ikke om det er korrekt. Dog kan et projekt blive udtaget til stikprøvekontrol, hvor dokumentationen vil blive undersøgt, men det sker først efter, der er givet ibrugtagningstilladelse, forklarer Michael Lund.

Det er endnu uvist, hvornår certificeringsordningen for brand og statik falder på plads, men indtil det sker, gennemgår Byggeri forholdene som hidtil.
- Så længe overgangsordningen løber, gennemgår og kontrollerer vi, at forholdene omkring brand og statik er på plads. Den del står ansøger ikke alene med ansvaret for, siger Michael Lund.

Overgangsordningen løber foreløbig frem til 31. december 2019.