Nye retningslinjer for skiltning på vej

Virksomheder, forretninger og organisationer har brug for at være synlige i bybilledet, og god skiltning kan være med til at højne den visuelle kvalitet i bybilledet. Omvendt kan skilte også i kraft af deres størrelse og udformning dominere på en måde, så de virker forstyrrende og afleder opmærksomheden fra det væsentlige.

I dag reguleres skiltningen af blandt andet byggeloven, vejloven og færdselsloven, men der kan også være bestemmelser i lokalplaner, tinglyste servitutter mv., der skal tages hensyn til. Endelig skal man vide, at selvom et skilt ikke kræver en tilladelse, så kan kommunen godt kræve, at det bliver pillet ned.

- Der er rigtig meget at tage hensyn til, hvis man overvejer at sætte et skilt op, og desværre viser det sig, at mange ikke kender alle regler – og måske er de på grund af udviklingen heller ikke altid lige klare. Derfor anbefaler vi, at man dels undersøger reglerne, dels tager kontakt til Byggeri, inden man kommer for langt i planerne. På den måde kan man undgå at bruge for mange ressourcer på noget, som ikke følger reglerne, og som man kan blive bedt om at fjerne igen, forklarer specialkonsulent i Teknik og Miljø, Mette Rudbeck.

Hun er en af dem, der er i gang med at se på nye retningslinjer, så det bliver lettere for bl.a. virksomheder og forretninger at få overblik over, hvad man må og ikke må. Det er ikke mindst nødvendigt i takt med at flere og flere ser muligheder i store reklameskilte på bygninger og langs vejene. Retningslinjerne vil også tage højde for de nyere typer skilte som for eksempel digital skiltning. De har en større synlighed end de traditionelle skilte, og i dag er det blevet både let og økonomisk overkommeligt for mange at bruge dem. Men blandt andet lyset og de skiftende billeder kan give udfordringer i forhold til omgivelserne.

-Både byudviklingen og udviklingen i markedsføringsplatforme understreger et behov for nye retningslinjer. Dem er vi i fuldt gang med, og byrådet vil senere tage stilling til, hvordan rammerne for skiltning skal være i Aarhus Kommune, siger Mette Rudbeck.

Forskel på områder

Der er i dag forskel på, hvor man må hvad, når det gælder skiltning, og sådan vil det også være med de nye retningslinjer. De vil understøtte, at forholdene i de enkelte byområder er forskellige. Retningslinjerne vil markere, hvordan der eksempelvis sondres mellem:

  • Omfanget af skiltning i forhold til områdetype
  • Skiltetyper i de enkelte områder
  • Skilte kontra reklame eller kunstnerisk udsmykning
  • Belysning af skilte.

- Der kan for eksempel være stor forskel på, om der er tale om et erhvervsområde, centerområde eller et område med tæt beboelse. Og i takt med at byen får flere højhuse, er der også behov for at få fastsat rammerne for skiltning i højderne, forklarer Mette Rudbeck om nogle af problemstillingerne.

Første forslag til de nye retningslinjer forventes klar til politisk fremlæggelse i starten af det nye år.